Ondřej Šams

GDPR a cookies

Na této stránce se dozvíte, jaké soubory cookies na mém blogu zpracovávám, k jakému účelu a jak můžete ovlivnit to, jaká cookies ukládám do vašich zařízení.

Co jsou to cookies

Jako cookies označujeme malé datové soubory, které jsou v některých případech nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si naše webové stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, která jste si pro zobrazení či používání stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umisťujeme na váš počítač. Jde o standardní metodu, pomocí které ukládají informace důležité pro svůj provoz všechny webové stránky na celém světě.

Rozdělení cookies

Cookies lze rozdělit podle délky jejich platnosti a podle toho, kdo a za jakým účelem je na váš počítač umísťuje. Podle délky jejich platnosti rozlišujeme dvě kategorie:
Krátkodobé (sessioncookies) zůstávají ve vašem počítači do zavření vašeho prohlížeče, poté jsou automaticky vymazány.
Dlouhodobé (persistentcookies) zůstávají uloženy ve vašem počítači dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení konkrétní cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte. Návod, jak tak učinit, naleznete pro jednotlivé prohlížeče níže na této stránce.
Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává (tedy ukládá do vašich zařízení a následně využívá v nich uložené informace), je můžeme rozdělit do dvou kategorií:
Cookies první strany (firstparty cookies) – vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti daného webu. Bez nich by vám většina webových stránek nemohla poskytnout své základní funkce a různá uživatelská nastavení.
Cookies třetích stran (thirdparty cookies) – jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí, různých analytických nástrojů nebo vložených videí.

Využité cookies na mém blogu

Technické (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění základní funkcionality webových stránek.
Google Analytics (třetí strany, dlouhodobé) používám, abych vám mohl stránky lépe přizpůsobit. V nástroji Google Analytics používám pouze ty analytické funkce, které neshromažďují údaje potřebné k profilování uživatelů webu (věk, pohlaví, zájmy, IP adresa apod.).
Cookies reklamních systémů Google (Adwords, DoubleClick), Facebook a Youtube (třetí strany, dlouhodobé). Tyto cookies slouží k marketingovému profilování. Díky nim jsem schopen s vámi zůstat v kontaktu například prostřednictvím personalizované reklamy na sociálních sítích.

Technické cookies lišty CookieBot (třetí strany, dlouhodobé), díky které si naše webové stránky pamatují vaše volby ohledně toho, s jakými (netechnickými) cookies nám umožňujete nakládat.
Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně jakkoli identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.
Jak můžete upravit využívání cookies na vašem zařízení
Všechny cookies, které ve vašem počítači jsou již uložené, můžete kdykoli vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies do vašich zařízení. V takovém případě ale nebudete moci využít všechny online služby, které webové stránky či e-shopy běžně nabízí. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče po kliknutí na odkaz v seznamu níže.
– Chrome
– Firefox
– Internet Explorer
– Opera
– Safari

Podrobné informace o cookies naleznete na webových stránkách AboutCookies.org

Zpracování osobních údajů

Na této stránce získáte podrobné informace o tom, jakým způsobem Ondřej Šams, coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, jakých subjektů a za jakým účelem. Zároveň tato strana informuje subjekty údajů o jejich právech a nabízí kontaktní údaje pro případné dotazy stran nakládání s osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracovávám

Veškeré osobní údaje, které zpracovávám, slouží výhradně k marketingové komunikaci vůči mým fanouškům na základě oprávněného zájmu. Mám připravené individuální informační listy či souhlasy se zpracováním osobních údajů, které odpovídají dané situaci.

V případě, že jste mne kontaktovali přes kontaktní formulář na mém blogu, zpracovávám o vás následující údaje (podobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku):

 • Jméno a příjmení (bylo-li vyplněno)
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo (bylo-li vyplněno)

Případně další údaje, které uvedete ve vaší zprávě.

Jiné údaje nejsou (s výjimkou cookies) prostřednictvím našich webových stránek uchovávány. O cookies pojednává strana Soubory cookies na tomto webu.

Kde osobní údaje uchovávám

Všechny zpracovávané osobní údaje uchovávám v zabezpečeném profesionálním cloudovém řešení se servery umístěnými na území Evropské unie. Sdílím-li osobní údaje s externími subjekty (zpracovateli), pak jedině na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Kdo vůči mně vystupuje jako zpracovatel

Zpracovateli osobních údajů jsou ve vztahu k mně, coby správci, následující instituce:

 • Poskytovatel hostingových služeb
 • Externí dodavatelé marketingových služeb a správy / vývoje našich webových stránek
 • Poskytovatelé analytického software pro anonymizovanou analýzu webu
 • Poskytovatelé reklamních systémů pro online propagaci
 • Poskytovatelé různých systémů pro mediální analýzu či monitoring trhu

Se všemi těmito zpracovateli mám uzavřené smlouvy upravující jejich povinnosti coby zpracovatelů mnou poskytovaných osobních údajů.

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) máte vůči mně, coby správci osobních údajů, jasně definovaná práva.

Mezi ně patří:

 • Máte právo mne kdykoliv kontaktovat a chtít znát, jaké vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracovávám
 • Máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku
 • Máte právo na to, abych přestal vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost)
 • Máte právo, abych na vaši žádost zúžil zpracování vašich osobních údajů, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost)
 • Máte právo požadovat, abych aktualizoval či opravil chybné osobní údaje, které o vás zpracovávám
 • Máte právo vznést námitku proti tomu, abych zpracovával vaše osobní údaje
 • Máte právo na přenositelnost údajů mezi různými poskytovateli stejných služeb (konkurenty)
 • Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čistě strojového), které pro vás má právní či obdobné účinky.

Kontaktní osoba

Ondřej Šams
blog@ondrejsams.cz