Ondřej Šams

Do nové práce – Antonín Cekota

Kniha v pěti větách

Kniha Do nové práce od Antonína Cekoty – šéfa médií firmy Baťa na počátku 20. století je zajímavým vhledem do fungování firmy Baťa v období jejího největšího rozmachu. Tuto knížečku obdržel při zahájení pracovního poměru každý zaměstnanec. Jejím cílem bylo uvést nového spolupracovníka do praktických věcí ohledně fungování koncernu, ale také (což je pro nás mnohem zajímavější) do filosofie společnosti Baťa, která člověka vedla k osobní zodpovědnosti a konstantnímu osobnímu růstu. Obecně hodnotím toto dílo jako velmi zajímavé. Pokud někdy budu připravovat brožuru pro nově nastupující zaměstnance v našich firmách, určitě se inspiruji.

Do nové práce - Antonín Cekota

Citáty a myšlenky

  • Sebedůvěra očekává úspěch. Nic není ztraceno, pokud jsme neztratili hlavu.
  • Dílna: Pořádek, čistota, světlo, vzduch. Šetrnost časem, místem, hmotou, nadevšechno lidskou silou. Kázeň. Jednotnost. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Cvik. Plán. Poctivá práce.
  • Kdo neukončil, jako by nic neučinil.
  • Jalová výpomoc, hloupá nepozornost, pitomá netečnost, polovičatá práce jsou nejvšednějšími závadami průměrného dělníka.
  • Při volbě svých zábav si vybírejme moudře takové, jež pro nás znamenají osvěžení a novou sílu, ne únavu a vyčerpání.
  • Neřest je matka porážky. Ctnost, střídmost jest cesta k vítězství.
  • Kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit sobě, aby vybojoval lepší.
  • Bez odvahy ke změně není zlepšení, není blahobytu.
  • Každý pokrok, každé zlepšení života rodí se jen z boje, ať už proti vlastní nebo cizí slabosti, pohodlnosti a malosti.
  • Touha státi se nepostradatelnými, jest pákou pokroku, ale brzdou pokroku jest naše touha zůstati nepostradatelnými.

Kde koupit

Kniha Do nové práce – Antonín Cekota je dostupná v e-shopu Nadace Tomáše Bati.