Ondřej Šams

Jak překonat hospodářskou krizi – Rozhovory Tomáše Bati a Huga Vavrečky

Kniha v pěti větách

Po přečtení této útlé knížečky si člověk uvědomí, jak se svět točí v cyklech. Tato téměř sto let stará rozprava zachycující vhled do problematiky hospodářské krize s občasným až geniálním vypíchnutím „jádra pudla“ nabízí relevantní vhled do řešení krizí i pro současného člověka. Hugo Vavrečka jakožto velmi významná osoba tehdejší doby (mimo jiné také dědeček Václava Havla) diskutuje s Tomášem Baťou témata typu solidarity se svým státem, povinnosti hospodářských vůdců, morální odpovědnost každého z nás za stav státu, praktické cesty ven z krize atd. Kniha mi pomohla uvědomit si, že řešení malých i velkým problémů (typu hospodářských krizí) není tam někde venku mimo můj dosah, vyhrazeno pouze pro úzkou skupinu úředníků a politiků. Alespoň kousek řešení je v každém z nás – v našem postoji, v naší reakci a v naší víře v budoucnost národa.

Jak překonat hospodářskou krizi - Baťa, Vavrečka

Citáty a myšlenky

 • Každý pokus odnést majetek a jmění státu, v němž tento majetek a toto jmění bylo získáno, do ciziny, je nejen zdrada na státě, ale i zdrada na sobě samém, na svých vlastních zájmech.
 • Solidarita s vlastním státem je základem veškerého úspěchu soukromého hospodářství.
 • Kapitáni soukromého hospodářství mají podle mého názoru stejnou odpovědnost za přítomnost i budoucnost národa jako volení zástupci lidu.
 • Neuznávají-li výrobci princip společenský za nejvyšší, necítí-li se za svou činnost veřejně odpovědni, budou určovat cenu jen podle svého egoistického zájmu, tedy vždy ceny nejvyšší. … To, co snad v určité době a jednotlivých případech vydělají se svým egoismem, to v dalších časech a pro důsledky své chamtivosti opět násobně ztratí.
 • Užitečná vs. neužitečná racionalizace výroby:
  • užitečnou racionalizaci provádí firma, která si hledí nejvyššího prospěchu společenského
  • neužitečnou racionalizaci provádí firma, která se na ní chce obohatit na úkor společnosti
 • Princip užitečné racionalizace výroby:
  • racionalizace výroby → téhož výrobku se dosáhne menším nákladem → nižší cena výrobku, lepší mzdy zaměstancům → i firma má větší zisk, který je však generovaný ne z úspory při výrobě, ale ze zvýšeného odbytu a obratu vyvolaného nižší prodejní cenou (zisk na jednotce zboží zůstává stejný nebo i nižší, ale firma i přesto prosperuje) → zákazník obdrží levnější a lepší výrobek
 • Racionalizace má tu vlastnost, že prospívá jen podnikatelům velkorysým, lakomce však sežere.
 • Pro zavádění zásadních firemních změn je zapotřebí: rozumu, odhodlanosti, důvěry a velkorysosti a to na obou stranách (vedení firmy – zaměstnanci)
 • Nic nepřináší tak veliké hospodářské škody, jako spoření na nepravém místě a schopnost rozpoznat, co je úspornost užitečná a kde je šetření škodlivé, je nejvyšším uměním státníkovým stejně jako je nejcennějším podnikatelským talentem.

Kde koupit

Kniha Jak překonat hospodářskou krizi – Rozhovory Tomáše Bati a Huga Vavrečky je dostupná v e-shopu Nadace Tomáše Bati.