Ondřej Šams

Můj život a dílo – Henry Ford

Kniha v pěti větách

Kniha Můj život a dílo poskytuje opravdu zajímavý vhled do myšlení a uvažování Henryho Forda, zakladatele stejnojmenné automobilky Ford. S trochou nadsázky by se dalo říci, že se jedná o učebnici podnikání. Všeprostupující myšlenkou knihy, která rovněž ovlivňovala i ten nejmenší proces ve Fordově továrně je služba veřejnosti. Možná vás napadá, že jste toto heslo už někde slyšeli – ano, i náš český Tomáš Baťa byl jeho věrným zastáncem, právě díky vlivu Henryho Forda. Tuto knihu mohu doporučit všem těm, kteří to s podnikáním myslí vážně a chtěli by svůj byznys rozvinout za hranici pouhého honu za ziskem nebo rychlého prodeje vachrlatého startupu.

Můj život a dílo – Henry Ford - shrnutí knihy a citáty

Citáty a myšlenky

Níže uvádím různé Fordovy postřehy, které mi přišly zajímavé. Ocení je především lidé, kteří sami podnikají nebo zastávají nějakou manažerskou funkci.

 • Zaměstnavatel, který to myslí s podnikáním vážně, musí být dříč. Nemůže prohlásit: „Pracuje pro mě mnoho tisíc lidí.“ Ve skutečnosti je to naopak a je to on, kdo pracuje pro mnoho tisíc svých lidí.
 • Práce je přirozenou věcí a stejně přirozené je i uvědomění, že prosperity a štěstí lze dosáhnout jedině prostřednictvím poctivého úsilí. Potíže lidí ve značné míře plynou ze snahy uniknout z tohoto přirozeného běhu věcí.
 • Myšlení je tou nejtěžší prací vůbec a to je pravděpodobně také důvod, proč tak málo lidí myslí.
 • Prosperita výrobce závisí čistě na jeho službě lidem.
 • Být lakomý je ten nejjistější způsob, jak peníze nezískat. Pokud však někdo pracuje pro práci jako takovou a pro uspokojení z vykonávání něčeho, co považuje za správné, potom se peníze dostaví v hojném množství samy.
 • Účelem peněz není mít možnost zvolnit tempo, ale naopak získat příležitost poskytovat ještě větší službu.
 • Zisk nesmí být důvodem poskytování služby, ale jejím důsledkem.
 • Výroba neznamená, že se nakupuje levně a prodává draze. Znamená to nákup materiálu za přiměřenou cenu, jeho přeměnu ve zboží při nejmenším možném navýšení nákladů a následné předání tohoto zboží spotřebiteli.
 • A tak to bývá s chytráky – jsou tak chytří a praktičtí, že vždy do puntíku vědí, proč se něco nedá provést. Vždycky znají jenom omezení. Z toho důvodu nikdy nezaměstnávám skutečné odborníky. Pokud bych chtěl někdy zničit konkurenci nekalými metodami, tak bych jim zajistil odborníky. Moji konkurenti by pak dostávali spoustu dobrých rad a já bych si mohl být jistý, že se budou sotva někam posouvat.
 • Po automobilech neexistovala žádná „poptávka“ – ta totiž v případě nového zboží neexistuje nikdy.
 • Když se vše ve firmě podřídí penězům, pak je nemožné poskytovat kvalitní službu, protože veškerá pozornost se upíná jen na okamžitý výdělek.
 • Není nic špatného na tom, být považován za blázna při plnění nějakého vyššího poslání.
 • Vždy existuje dostatek ochotných a dychtivých lidí ke koupi za předpokladu, že jim dodáte to, co chtějí, a za rozumnou cenu.
 • Cena výrobku musí být snižována důsledkem úspor při výrobě, a nikoliv kvůli klesající poptávce, což signalizuje, že zákazníci nejsou se stávající cenou spokojeni. Zákazníci by se stále měli divit, jak je možné prodávat něco tak hodnotného za tak málo.
 • Čím je výrobek jednodušší, tím snadnější je jeho výroba, tím levněji ho lze prodávat, a tím více se ho díky tomu může prodat.
 • Zaměstnavatel není tím, kdo vyplácí mzdy. Ten peníze pouze spravuje. Mzdy vyplácí vlastní výrobek a potom správný způsob řízení podniku, který koordinuje výrobu tak, aby výrobek mohl dělníkům zaplatit.
 • Někdy těch nejlepších výsledků dosahujeme prostě tím, že tam, kde moudrý člověk zaváhá, necháme blázny vrhnout se bezmyšlenkovitě vpřed.
 • Základní myšlenkou naší výroby je rozdělování operací na drobné úkony a udržování veškeré práce v pohybu.
 • Většina lidí dokáže odvést pořádnou práci, ale pokud vykonávají funkci, mají pak svázané ruce rozsahem pravomocí této funkce.
 • Většinu dělníků místo nějakého postupu spíše zajímá stabilní práce. Naprostá většina lidí chce zůstat na jednom místě. Chtějí, aby je někdo vedl. Chtějí, aby pro ně bylo vše připraveno, a nechtějí nést za nic zodpovědnost.
 • Věřím, že pokud se lidem ponechá svoboda při práci a pokud si jsou vědomi, že se podílí na poskytování služby veřejnosti, pak pracují s plným nasazením a s chutí se pustí i do těch nejobyčejnějších úkolů.
 • Průměrný člověk chce práci, která by nebyla příliš fyzicky náročná, ovšem ještě mnohem důležitější pro něj je, aby při ní nemusel myslet.
 • Člověk, jemuž jeho každodenní práce nepřináší uspokojení, přichází o tu nejlepší složku své výplaty.
 • Vždy je velmi nešťastné, když má výplata nádech milodaru.
 • Podnik vyplácející nízké mzdy to vždy bude mít nejisté. Po vyplacení slušných mezd a odměn naše zisky nyní ukazují, že vyplácení vysokých mezd je tím nejvýnosnějším způsobem podnikání.
 • Ve světe obchodu se vždy jedná buď o období hodování nebo o období půstu.
 • Sahat lidem na mzdy dřív, než se vyzkouší všechno ostatní, není nic jiného než utíkání před skutečným problémem.
 • Stále přetrvává názor, že ceny by měly být hnány vzhůru. Je to naopak, dobré obchody – při co největší spotřebě – závisí na klesání cen.
 • Každou minutu, kterou strávíme staráním se o konkurenci, ztrácíme na svém vlastním podniku a stejně tak každou minutu, kterou strávíme studiem finančnictví, ztrácíme ve výrobě.
 • Zisky patří třem stranám: podniku, aby byl stabilní a mohl se dále rozvíjet, dále patří těm, kteří se podílejí na jeho vytvoření, a jeho část rovněž patří veřejnosti.
 • Tou nejhorší dobou k čerpání půjčky je doba, když si bankéři myslí, že peníze potřebujete.
 • Prodávat velké množství výrobků s malým ziskem je lepší, než prodávat málo výrobků s velkým ziskem.
 • Učit dítě investovat a rozumně peněz užívat je důležitější, nežli ho učit spořit.
 • Charitativní systém, jehož cílem není, aby se sám časem stal nepotřebným, žádnou dobrou službu ve skutečnosti neposkytuje.
 • Člověk, který odmítá změnit své názory, je již mrtvý a jeho pohřeb je v takovém případě pak jen pouhou formalitou.
 • Práce, která za něco stojí, nebude nikdy snadná. A čím výše budete stoupat po žebříku zodpovědností, tím náročnější vaše práce bude.

Kde koupit

Kniha Můj život a dílo od Henryho Forda je k dostání v rozličných knihkupectvích. Není problém ji sehnat.