Ondřej Šams

Končí blog?

Ahoj!

Samozřejmě, že ne!

Už je to nějaký ten pátek, kdy jsem naposledy publikoval. Uplynulé měsíce byly hektické  a proto jsem byl nucený řešit jen věci s nejvyšší prioritou. Nyní se však situace pomalu uklidňuje a já bych se rád znovu začal blogu věnovat.

Směřování

A jak to bude vypadat?

Přeji si, aby vám blog:

  • přinášel do života hodnotu,
  • pomáhal rozvíjet potenciál, který do vás Bůh vložil,
  • pomáhal učit se balancu – tzn., že nechci čtenáři předkládat jen témata jako osobní rozvoj, zvýšování produktivity či honění se za lepšími výsledky, ale stejně významně chci apelovat na důležitost odpočinku, rovnováhy, budování a udržování vztahů a dalších životně důležitých věcí, na které tak často zapomínáme.

Osobní rozvoj ?!

Za poslední půlrok se mi zhnusilo přistupovat k blogu čistě ze strany „osobního rozvoje“. Vlastně se mi zhnusilo přemýšlet  „osobním rozvoji“ obecně. Život je mnohem komplexnější a tím, že se člověk zavře do chlívku „osobního rozvoje“, koleduje si nejen o vyhoření, ale i velmi plochý přístup k životu. Jak jsem již zmínil výše, velmi rád bych blog směřoval spíše všestranně.

Další problém mám s tím, že „osobní rozvoj“ je často chápán jako ryze sobecká záležitost. Tento přístup bych rád překonal. Práci na sobě samém chápu v kontextu služby ostatním. Já jako jednotlivec jsem od Boha dostal talenty, na kterých mohu pracovat, rozvíjet se a přinášet hodnoty, kterými však obohacuji nejen sebe, ale také (a to především) životy druhých.

Tyto body považuji za esenciální komponenty filosofie blogu:

  • snaha žít život v rovnováze (rozuměj život bez workoholismu nebo naopak bez všeobjímající prokrastinace),
  • znalost a rozvíjení svých obdarování,
  • ochota vystoupit ze své komfortní zóny a změnit se.

Baťa

Na závěr bych ještě zmínil, že zde během následujícího půl roku budou s velkou pravděpodobností přibývat články s tematikou točící se kolem firmy Baťa. Jednak je to tím, že mě fascinuje celý baťovský systém, který se Baťům jako největším podnikatelům české historie podařilo před válkou vybudovat, jednak tím, že píši diplomku, která se tomuto tématu věnuje. Rád bych se s vámi o nabyté know-how podělil.

Hezký den

Ondra