Ondřej Šams

Něco málo o kouzlu přírody ☀️

Přeji krásný týden milí odběratelé!

1 MYŠLENKA ODE MĚ

Jak vnímáte přírodu kolem sebe?

Dokážete si uvědomovat krásu, která vás obklopuje?

Dělá to s vámi něco?

Mám-li vypíchnout jednu pozitivní věc „doby Covidové“, jistě to bude znovunalezení vztahu k přírodě.

Pocházím z malého městečka v úpatí Krušných hor a vždy jsem měl k přírodě velmi blízký vztah. Avšak čím jsem byl starší, tím méně jsem přírodu kolem sebe bral v potaz. Nevím, možná to bylo způsobené neschopností se zastavit a pořádně se kolem sebe rozhlédnout. Možná na tom má svůj podíl i nástup virtuálního světa počítačů a mobilů, které způsobily, že jsem se pomalu, ale jistě začal té skutečné realitě vzdalovat. Nechápejte mě špatně. Nebyl jsem celá léta zavřený v kobce hledíce upřeně do obrazovky. Právě naopak. Většinu svého volného času jsem trávil při sportu venku. Bohužel jsem ztratil jakousi citlivost – schopnost prožitku nádhery, která mě obklopovala. A že té nádhery bylo požehnaně. Vezměte si třeba Labské údolí Porta Bohemica, kde jsem se téměř každé odpoledne vesloval.

zdroj: megapixel.cz
autor: J. Komůrka

Pointa tohoto newsletteru je jednoduchá. Jděte do přírody. Nechte mobil doma. Pořádně se nadechněte a vydechněte. Zavřete oči. Poslouchejte zpěv ptáků a šum větru. Vnímejte celou svou bytostí tu užasnou nádheru, kterou pro nás Bůh stvořil.

2 CITÁTY OD OSTATNÍCH

„Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“ – Tomáš Baťa

„Zoufalství je větší hřích než všechny ty hříchy, které je vyvolaly.“ – C.S. Lewis (kniha Rady zkušeného ďábla)

1 OTÁZKA PRO TENTO TÝDEN

Tak kam vyrazíš?


Hezký den

Ondra