Ondřej Šams

O čtení, poslouchání a sledování

Zdravím milé odběratele.

1 MYŠLENKA ODE MĚ

Od té doby, co jsem začal psát blog a rozesílat tyto newslettery si kladu častěji a častěji otázku, jakým způsobem dnes lidé konzumují obsah. Je očividné, že všemu vévodí audiovizuální forma. YouTube nebo Netflix se těší ohromujícímu zájmu. V poslední době též zažívá nárůst popularity audio – konkrétně podcasty následovány audioknihami. Za tím vším poněkud pokulhává klasický psaný text. Mám na mysli obsahově bohatší média, jako jsou knihy nebo blogy s delšími články. 

A tak tady sedím a říkám si, má dnes vůbec cenu snažit se psát texty? Je přece o tolik náročnější vyhradit si čas na čtení článku, nežli shlédnutí naservírovaného videa. Na druhou stranu ale vidím, že psaný text je v něčem jedinečný. Dokáže čtenáře vtáhnout, dokáže jej popíchnout k novým úhlům pohledu, není zde žádné tlačítko „to se mi nelíbí“, kterým by mohl člověk text zhodnotit. Konverzace nad tématem probíhá v jeho nitru a v tempu, které si určí jen on sám. Ať už s textem souhlasí či nikoli, promlouvá k němu a musí vůči němu zaujmout určité osobní stanovisko. 

Proto se zároveň domnívám, že text dokáže mít ten největší dopad na reálnou změnu chování člověka. Na opravdovou vnitřní změnu. To je možná důvod, proč jsem dal přednost blogu před YouTube kanálem. Jsem si vědomý, že spoustu článků na mém blogu motivuje ke změně chování nebo zajetých vzorců. Také chápu, že lidem se nechce měnit, a to i v případě, že by tyto změny měly vést k lepšímu. 

V tom, abych pokračoval mě drží možná poněkud naivní víra. Věřím, že těm vytrvalcům, kteří překonají počáteční nechuť ze složitosti a délky textu, dokáže sdílený obsah pomoci rozvinout a naplnit jejich jedinečný potenciál nebo alespoň vytvořit prostor pro přemýšlení nad věcmi trochu jinak.

Nevylučuji, že bych v budoucnu zkusil i tvorbu podcastů, které mi svou formou jsou také velmi blízké. Stále však zastávám názor, že pro hlubší podněty k přemýšlení je text tím nejlepším médiem.

 

2 CITÁTY OD OSTATNÍCH

„Čtení knih je bez užitku, když tě neuchvátí a nestanou se ti vodítkem.“ —  Charles Spurgeon (britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892)

„Základní věc je číst, číst a číst. Protože když čtete, přemýšlíte. A když přemýšlíte, dostáváte nové nápady. Čtení aktivuje části mozku, které žádná jiná činnost aktivovat neumí. Také probouzí představivost. Když se podíváte na fotku Benátek, moc o ní nepřemýšlíte. Ale když o tom čtete, musíte zapojit i představivost. Čtení je něco, co z nás dělá lidi.“ —  Václav Smil (kanadský vědec českého původu, emeritní profesor University of Manitoba)

 

1 OTÁZKA PRO TENTO TÝDEN

Stojí obsah, který konzumujete za váš čas, který nad ním trávíte?

 

Přeji pěkný den

Ondra