Ondřej Šams

O naslouchání

1 MYŠLENKA ODE MĚ

Naučit se naslouchat považuji za jednu z nejtěžších výzev mezilidské komunikace. Člověka to při konverzaci přirozeně táhne k reflektování svých vlastních názorů a myšlenek. Na pochopení pohledu druhého již nezbývá mnoho energie (anebo žádná ani vynaložená nebyla). Je těžké oprostit se od sebe samého a vytvořit prostor ostatním. Skutečné naslouchání však může být klíčem k pochopení myšlení druhých, může otevírat dveře, které by jinak zůstaly zavřené a propůjčuje nám moc, díky které lze efektivněji nalézt kompromisy v prekérních situacích.

2 CITÁTY OD OSTATNÍCH

„Ti, kdo neumějí naslouchat, neumějí ani mluvit.“ —  Hérakleitos (řecký filosof)

„Empatické naslouchání znamená dočasně žít životem druhého.“ —  Carl Rogers (americký psycholog)

 

1 OTÁZKA PRO TENTO TÝDEN

Dokážete druhé skutečně vyslechnout?