Ondřej Šams

Služba druhým jako předpoklad úspěchu?

Zdravím milé odběratele!

Jak už jsem dříve avizoval, právě jsem v procesu studia Baťovského systému, o kterém bude pojednávat i moje připravovaná diplomka. A k čemu by bylo, kdybych nabyté vědomosti syslil jen pro akademickou obci? K ničemu! Proto bych se s vámi rád čas od času podělil o zajímavosti, na které jsem narazil.

Tomáš Baťa a služba druhým

Právě dnes jsem četl skutečně zajímavý proslov, který Tomáš Baťa pronesl roku 1932 pro studenty Masarykovy Akademie Práce, ve kterém pojednává o důležitosti služby druhým v podnikání.

Myslím si, že se následující řádky dají vztáhnout nejen na podnikatele, ale i na každého člověka, ať už se pohybuje v jakékoli profesi. Ježíšova slova, která Baťa cituje z Matouše 20:26 či Marka 10:43 mají význam obecný. Jde o základní myšlenku křesťanství, kde druhého stavíme přednějšího sebe.

Až vy, mladí podnikatelé, dopracujete se ve svém podnikání k bohatství a moci, pamatujte na slova Kristova: „Ten, kdo nejmocnější chce z vás býti, ať jest služebníkem vaším.“ Pamatujte, že vaše síly, vaše schopnosti patří veřejnosti. Pamatujte, že majetek, obíhající peníze ve vašem závodě mají pro vaše spolupracovníky tutéž důležitost, jako asi krev ve vašem těle pro vás. Zákon dává podnikateli právo nakládati volně s majetkem, zapsaným ve veřejných knihách na jeho jméno. Nikdy trvale nebude toto právo odňato podnikateli, jako nemůže býti odňato právo vojevůdci nad životem svěřených mu vojáků. Ale nakládejte s tímto životodárcem, jako svědomitý vůdce nakládá se svým vojskem. Přesto nemáte práva považovati se za více nežli za správce společně vyzískaného jmění. Buďte jeho dobrými správci. Každý zbytečně vydaný peníz považujte za zpronevěru na společné věci. Pomáhejte rozmnožovati svým spolupracovníkům příjmy. Odstraňte z jejich práce dřinu. Ať nakonec, jmenovitě dřinu, koná v dílnách i na poli stroj. Ať nakonec člověk vybíjí veškeré své síly v zápasech duševních, v závodech myšlenek. Nikdo neotřese trůnem vaší práce, ať jest velký nebo malý, pokud svoji práci budete konati v duchu služby člověku, v duchu služby veřejnosti.¹

Pár otázek na závěr

Možná je čas, položit si otázky: Jak mohu být druhým ku prospěchu? Kde mohu udělat extra krok, kterým přinesu společnosti hodnotu? A protože se pohybujeme v „baťovinách“ (Tomáš Baťa byl zarytým praktikem), nabízí se otázky: Jak to bude vypadat prakticky? Jak se to projeví v v našem životě zítra v 9:48 dopoledne?

 

Přeji hezký týden

Ondra


[1] CEKOTA, Baťa. Myšlenky, činy, život a práce, str. 270