Ondřej Šams

#28 Jak NEBÝT sám sobě OTROKÁŘEM

Nalaďte si nás na Spotify | Apple Podcasts | Google Podcasts


O epizodě:

🎙Pavel | Splnit úkol. To je jedna ze zásadních výzev týkající se věcí, které dělat musíme, ale i těch, které dělat chceme. Motivovat se můžeme v zásadě dvěma velice odlišnými způsoby:

  1. cestou otrokáře,

  2. cestou dobrého pastýře.

Pavel v této epizodě vysvětluje, proč je životně důležité vybrat si druhou z výše uvedených možností a proč bychom se neměli za každou cenu snažit nasoukat do obdarování druhých, ale místo toho specificky využít to, čím jsme byli obdarování my sami.

Doplňující materiály k epizodě: