Ondřej Šams

#3 SLUŽBA = ÚSPĚCH? „Baťovská služba“ a Ježíšovo učení o lidské velikosti

Nalaďte si nás na Spotify | Apple Podcasts | Google Podcasts


O epizodě:

🎙Ondra | Jak být úspěšný podle Tomáše Bati? A co to má společného s Ježíšem? To se dozvíte v tomto podcastu.

Doplňující materiály k epizodě:

Citovaná pasáž, kde Ježíš mluví o službě (Bible – Matouš 20. kapitola):

Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: „Víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je vaším otrokem. Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Číst dále…