Ondřej Šams

Adamovo mlčení – Larry Crabb, Al Andrews, Don Hudson

Kniha v pěti větách

Kniha Adamovo mlčení pojednává o vrozené hříšné touze mužů mlčet tam, kde by měli mluvit. Jedná se o situace naplněné chaosem, temnotou a nepředvídatelností, ve kterých muži ztrácejí pevnou půdu pod nohama, kde nemají návod na to, co dělat dál a proto často utíkají do bezpečí poznaného. Kniha nabízí několik velmi zajímavých témat z oblasti hledání mužství, která stojí za prostudování. Zklamáním pro mě byl z mého pohledu příliš vyosený pohled (jediné dobré řešení) na chaos a temnotu světa, do které by měli muži vstupovat a naopak místy pohrdavý pohled na cokoli funkčního a efektivního s jasnou strukturou. Celkově knihu hodnotím 5/10.

Citáty a myšlenky

 • Už od prvního člověka Adama mají muži tendenci mlčet tam, kde by měli mluvit. Muži se cítí dobře v situacích, které mají pod kontrolou, kde přesně vědí, co dělat. V momentech, kdy se svět kolem začíná komplikovat dostávají muži strach, jsou ve stresu a snaží se z těchto nepříjemných a nekontrolovatelných situací dostat pryč. Když je život frustruje svojí nevypočitatelností, dostávají vztek. Naplněni zlostí pak mají tendenci uzavírat se sami do sebe a zapomínat na Boží pravdy.
 • „Možná, že existuje pozitivní vzpoura, kuráž, odvaha žít čestně i za cenu toho, že to mnohým nebude vyhovovat.“
 • „Byl jsem úspěšný, ale prázdný. Čím víc jsem vynikal v práci a učení, tím víc jsem vnímal, že vynikám ve věcech, které nemají význam.“
 • „Být mužem na tomto světě znamená být tím, kdo má odvahu překonávat svůj strach, víru jako odpověď na pochybnosti a lásku jako cestu ze samoty.“
 • „Život sám neustále vyžaduje, aby muži dělali víc, než na co se cítí.“
 • „Radovat se v Bohu vyžaduje úsilí. Ustrašení muži chtějí úlevu ihned.“
 • Mužný muž je aktivní, ne agresivní. Lidem kolem sebe nabízí kvalitní vztahy a svou sílu rozvíjí a kultivuje tak, aby z ní měli ostatní užitek, nepoužívá ji k nadvládě druhých pro sobecký pocit vlastní moci.
 • Mužný muž bojuje se svými závislostmi. V těchto věcech je na své tělo tvrdý a snaží se vyvarovat nadvlády špatných vlivů a sil. Bez lítosti vytrvale bojuje proti své neustálé touze po tělesné rozkoši.
 • „Muž je nejvíce mužný tehdy, když připustí: „Nevím, co mám v této situaci dělat, ale vím, že je důležité, abych se tím zabýval a snažil se hledat řešení.“
 • „Síla, opak násilí, je muži dána proto, aby vztahy chránil, nikoli aby je ničil. Intimní styk, opak chtíče, je muži dán, aby pečoval o druhé, ne aby je využíval k uspokojení svých sobeckých žádostí.“
 • „Všichni muži bojují s touhou a vášní, která se vzpírá zdrženlivosti.“
 • „Jsme těmi, kteří si pamatují. Jsme stvořeni, abychom si pamatovali Boží slova a činy. Muži jsou povolání, aby připomínali Boha tím, že budou druhým vyprávět, co všechno učinil.“
 • „Muži jsou povolání, aby dalším generacím předávali něco velmi důležitého – nejen historické informace, ale především svědectví o Božím působení v životech lidí.“
 • „Dokud se muži čestně nepostaví tváří v tvář své umíněné zálibě v zapomínání a své oddanosti vášním, která je silnější než jejich touha po Bohu, trvala změna nikdy nenastane.“
 • „Řeč je bránou k budování vztahu. Mlčení tuto bránu zavírá.“
 • Mlčení ničí. Řeč tvoří.“
 • „Neviditelným kořenem našich viditelných problémů je, že ve vztazích k druhým neusilujeme o hloubku a kvalitu.“
 • „Buď mužem. Rozhodni se pro to, co nejlépe odráží Boží charakter, a jednej podle toho. Buď odvážný. Buď moudrý. Buď vynalézavý. Miluješ Boha. Udělej něco.“
 • Bůh ví, co máme dělat, a také nám to řekne. Nebude to ale soubor pravidel a jasná cesta vpřed. Řekne nám, ať se zvedneme jako muži, milujeme Ho a pak děláme, to co považujeme za nejlepší.
 • „Byl však vděčný, že poslechl lepší hlas a uvědomil si, že největší bitva, kterou musí vybojovat, je ta v jeho nitru, proti nepříteli, který se tváří jako přítel.”
 • „Jelikož [Ježíš] sám sebe definoval z hlediska svého poslání, nikoli svými touhami nebo silou, našel odvahu činit vše, co jeho poslání vyžadovalo.“
 • „[Ježíš] byl dokonale citlivý a zároveň neporazitelně silný, byl oddaný v pokoře a zároveň energický a rozhodný.“
 • 3 charakteristiky zbožného otce:
  • 1) Jde před očima svého syna správnou cestou a tím dává najevo, že „to jde zvládnout“
  • 2) Čas od času se ohlédne na syna a ujistí ho, že na to není sám
  • 3) Dál pokračuje v cestě za Bohem a důvěřuje, že Bůh povede i jeho syna, čímž mu říká, že mu věří
 • „Pokud však jako součást zbožnosti chápeme zanícení pro Boha, které neustále proměňuje náš přístup k ostatním, stáváme se ochotnými odložit naše osobní pohodlí na později.“
 • „Pokud někdo vyniká svým zápalem pro věc, budou ho mít někteří rádi, mnozí ho však budou nenávidět.“ 
 • „Myslím, že to začínám chápat. Můj život mi nepatří. Jsem povolán k životu pro druhé. A chci tak žít. Možná právě to dělá muže mužem.“
 • „Poznal jsem, že člověk je stvořen proto, aby žil pro někoho dalšího. Do té doby mě celý život moje pocity nedostatečnosti vedly k tomu, abych žil sám pro sebe.“
 • „Zbožní muži mají zlomené srdce. Nemají co dokazovat ani co ztratit. Riskují. Projevují velkou víru. Dovedou úžasným způsobem milovat.“

Kde koupit

Knihu Adamovo mlčení můžete koupit v Nakladatelství Návrat domů.