Ondřej Šams

Životní priority a jejich management

Člověk nemůže dělat všechno. Bohužel i bohudík. Máme omezené zdroje – časové, prostorové, energetické,… Uspořádat si v dnešní době životní priority je možná větší úkol, než kdy dřív.

Jsme bombardováni nepřeberným množstvím podnětů, které se kolem nás neustále neplánovaně vynořují. Z toho plyne také množství výzev.

Jednou z nich je bezesporu způsob, jakým vybíráme a spravujeme naše životní priority. Management priorit považuji za jeden z hlavních pilířů produktivního a zdravě vyváženého života.

Jak na to vám ukážu v tomto článku.


Poslechněte si tento článek v audio verzi na:

Spotify | Apple Podcasts | Google Podcasts


Co to znamená management životních priorit? 

Management životních priorit je vyvážený přístup k rolím, které v životě zastáváme. Management priorit také můžeme nazývat jako „no management“, jelikož se jeho síla z velké části odvíjí ze zralého a promyšleného odmítání nových podnětů.

Zkrátka naučit se říkat ne nedůležitým činnostem, je esencí pro vynikání v těch důležitých. 

Jak ale zjistit, které aktivity jsou důležité a které nikoli? To je zásadní otázka. Jako křesťan bych řekl, že je v tomto smyslu hlavní naslouchat Bohu, který člověka vede a ukazuje mu, kde aktuálně je jeho místo. Obecně se však dá říci, že je důležité být vnitřně přesvědčený o správnosti cesty, kterou jsem se v životě vydal.

Pokud vím, kam jdu, vím také, jak se rozhodnout ohledně prioritních oblastí mého života.

Životní priority a jejich proměnlivost

Naše životní priority se v průběhu života mění. To, že má dvacetiletý svobodný student zcela jiné priority, než čtyřicetiletý s rodinou a vlastním byznysem je zřejmé. Výzvou však pro každého z nich zůstává, zda si dokáže rozvrhnout svůj omezený čas správným způsobem. 

Já osobně svůj čas investuji do několika oblastí:

 • osobní – tato oblast zahrnuje rodinu, přátelé a záliby,
 • práce – všechny projekty a povinnosti spjaté s prací,
 • církev – obsahuje všechny způsoby, jak jsem v církvi zapojený,
 • svět – interakce se světem kolem mě.

V každé oblasti zastávám několik pečlivě vybraných rolí (např.):

 • osobní – manžel, kamarád, sportovec,…
 • práce – zaměstnanec,
 • církev – vedoucí kruhového tréninku CLIFT,…
 • svět – obyvatel města, kde žiji,…

Snažím si své role explicitně pojmenovávat, protože mi to značně pomáhá při eliminaci těch nadbytečných. Nedá se být perfektní ve všem. V každé životní fázi jste postaveni před téměř neřešitelný problém, do jaké oblasti investovat.

Čím je člověk starší, tím rychleji a snáze přibývají jeho role. Role nejdou kupit donekonečna, jelikož následně děláte všechno a zároveň nic pořádně.

Zkuste si pravidelně (jednou za rok) vytvořit myšlenkovou mapu svých rolí, na jejichž základě se rozhodnete, čemu se chcete v nadcházejícím roce věnovat a čemu nikoli. Po roce se vždy ke své mapě vraťte a zhodnoťte, jak jste si ve svých vybraných rolích vedli a proveďte nutné změny. Vždy se řiďte heslem „méně, ale lépe“.

Líbí se vám obsah, který tvořím?
Přihlaste se k odběru novinek:
Pečlivě rozmyšlený obsah. Žádný spam.

Ideální kombinace, ve které rosteme – postavte si životní priority na skále

V ideálním světě by naše role měly být v průniku čtyř aspektů podporující náš rozvoj.

Konkrétně jde o to, abychom v tom, co děláme:

 1. viděli smysl,
 2. využívali své talenty (ať už se jedná o ty, které jsme zdědili geneticky či o ty, které máme drilem vydřené),
 3. dostávali se do stavu FLOW (který rapidně zlepšuje proces učení, zlepšování se a překonávání překážek),
 4. dokázali se uživit (Vidět i businessovou stránku věci, ptát se: Kdo mi to zaplatí? Je nějaká cesta, jak to monetizovat? Je jasné, že ne ve všem, co děláme bychom měli vidět peníze, avšak možná až moc často striktně oddělujeme práci a zábavu).

 

aspekty pro rozvoj - životní priority

Závěr

Cílem tohoto článku bylo především pobídnout k přemýšlení, jakým způsobem spravujeme naše životní priority. Pojmenováním a prioritizací rolí dokážeme vytvořit prostor, ve kterém máme reálnou šanci, že se naše obdarování skutečně zhmotní a budou mít pozitivní dopad nejen na naše nejbližší, ale i na celou společnost.