Ondřej Šams

Stav FLOW aneb Jak být lepší v tom, co dělám?

V našem DNA máme zakódovaný progres. Ať už děláme, co děláme, vždy se snažíme vynalézt způsob, jak být lepší. Na objevování nových věcí a rozvíjení těch starých je z velké části založena ekonomika a běh celého světa. Máme to prostě v krvi, narodili jsme se s tím. Z křesťanského hlediska je to logické. Jelikož dal Bůh lidem do správy celou Zemi a zároveň člověka stvořil ke svému obrazu, máme ty nejlepší předpoklady pro tvoření nových věcí ze zdrojů, které nám byly svěřeny. Ale jak s tím vším souvisí stav flow? Pojďme se na to podívat…

Co je to stav flow

Největší produktivity v našem procesu tvoření dosahujeme ve stavu flow¹. Flow je stav, při kterém je člověk ponořen do činnosti takovým způsobem, že nic jiného se mu nezdá důležitější. Je to okamžik, kdy se tělo či mysl vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to. Zkrátka ve stavu flow dokážeme využívat náš plný potenciál.

Každý jsme tento stav ve svém životě již zažili. Vzpomeňme na momenty, ve kterých čas jakoby přestal existovat. Soustředíme se jen na činnost, kterou právě provádíme a vše ostatní ustupuje do pozadí. Po takových chvílích často zjišťujeme, že uběhlo značné množství času, aniž bychom si to uvědomili. Do stavu flow se můžeme dostat téměř při jakékoli činnosti. Nezáleží na tom, zda jde fyzickou, duševní či duchovní aktivitu.

Popis stavu flow zní velice lákavě a každý z nás si alespoň mlhavě uvědomujeme, že jsme se v něm už párkrát v životě vyskytli. Jak ale jít této „superchopnosti“ naproti? Jak se do stavu flow cíleně dostat? To jsou zásadní otázky. Pokud by existoval proces, jak do flow vědomě vplout, pak by to mohlo mít zásadní vliv na naši produktivitu.

Stav flow jako superchopnost

Když už se o flow bavíme jako o určité „superschopnosti“, měli bychom si přesněji říci, jaké benefity s sebou stav flow konkrétně nese. Dle vědeckých studií má stav flow podíl na dvou významných skutečnostech – výkonnosti a spokojenosti. 

Co se týče výkonnosti, při flow byl zjištěn nárůst 

  • motivace a produktivity o 500%, 
  • kreativity o 400-700%,
  • učení o 230%,
  • také se zlepšuje schopnost vzájemné spolupráce a empatie.

Co se týče spokojenosti, bylo zjištěno, že se stav flow velmi úzce pojí se štěstím. Pokud bych to lehce generalizoval, znamená to, že lidé, kteří tráví více času ve flow, jsou obecně více šťastnější a spokojenější. V něčem to dává smysl. Ve flow naplňujeme potenciál a vytváříme úžasné věci, které nám přináší pocit platnosti a naplnění. Dotýkáme se něčeho hluboko v nás. Něčeho, co je tak osobní, že nikdo jiný to nedokáže vyjádřit stejně jako my.

stav flow

Jak být lepší a produktivnější – spínače, které spustí stav flow

Ačkoli má stav flow tendenci nastávat přirozeně, je též vysoce trénovatelný. To znamená, že se do něj můžeme cíleně a vědomě dostat, což je skvělá zpráva. Na flow má lví podíl dopamin. Tento hormon, který produkuje naše tělo zapříčiňuje vyšší soustředění a je vstupní branou do stavu flow. Na následujících řádcích vám představím čtyři typy tzv. flow spínačů. 

Tyto flow spínače jsou dobře viditelné na lidech provádějící extrémní sporty. Při sledování jejich rozvážných pohybů či výrazů vidíme stoprocentní stav koncentrace. Jen si představte, že lezete na skálu bez jištění. Při každém přehmatu se plně se soustředíte jen na lezení, nic jiného pro vás v danou chvíli neexistuje. Jste ve své zóně, jste ve flow.

Nebojte, nemusíte balancovat na hranici života a smrti, abyste se do flow dostali. Spouštěče, které extrémní sportovce vrhnou do stavu plné koncentrace v menší míře fungují i na všedních činnostech, jen musíme zjistit, jakým způsobem je do normálu zakomponovat. 

Zkuste si do svého života zavést některé z následujících „spínačů“, které dokáží směle pomáhat při nedostatečné koncentraci a při snaze produkovat svou práci ve stavu flow.

Risk

Riskování je zaručená cesta, která vás donutí přestat myslet na nepodstatné a zaměřit veškeré své úsilí jen na jednu konkrétní věc. Pokud se například odvážíte risknout, že svěřený pracovní projekt vypracujete mnohem detailněji, důsledněji a s atributy, které po vás ani nebyly explicitně vyžadovány, automaticky sami sebe pozicujete do stavu, kdy dobrovolný risk bude fungovat jako jeden ze spínačů, který vám pomůže tvořit práci ve stavu flow.

Novota

Novota též funguje jako skvělá cesta do stavu flow. Pokud zápasíte s nějakou rutinní prací, na kterou se jen těžko dokážete soustředit, zkuste pracovat na novém místě. Vezměte si svou práci například do kavárny, ve které jste nikdy předtím nebyli. Uvidíte, že tím dodáte nový impuls do umírajícího procesu.

Přihlaste se k odběru novinek:

Pečlivě rozmyšlený obsah. Žádný spam.
Odběrem souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Nepředvídatelnost

Pokud se pustíte do něčeho nepředvídatelného, začnete fungovat mnohem efektivněji. Je to jako byste se pustili do neprozkoumané části džungle. Všechny smysly pracují na 100 % a vy se koncentrujete jen na přítomný okamžik. Pod tímto spínačem si můžete představit např. zkoušení ve škole, kdy nikdy předem nevíte, na co přesně se vás může učitel zeptat. 

Rozeznávání vzorců = spojování myšlenek dohromady

Posledním spínačem je rozeznávání vzorců. Pokud dokážete ve zdánlivě nesourodé směsi informací najít zlatou nit, která spojuje jednotlivé části dohromady, pomůže vám to v hloubkovém porozumění daného problému a ruku v ruce s tím také se schopností cele se ponořit do činnosti, kterou právě provádíte. Příkladem může být psaní. Asi každý známe strašáka jménem prázdná stránka. Je to ten moment, kdy ze sebe potřebujeme něco vyplodit, ale v hlavě pusto a prázdno. A právě zde nám může být princip rozeznávání vzorců velmi nápomocný. Zkuste si vzít některý z vašich starších textů a začněte jej editovat. Díky tomu, že ve starém textu nacházíte linii, které rozumíte a jednotlivé části spolu hrají tak, jak mají, začne váš mozek produkovat dopamin a vy se dostáváte do produktivního módu stavu flow. Poté je již mnohem snazší přeřadit a začít psát zcela nový text.

 

Doufám, že jsem vám pomohl maličko osvětlit, co jsem myslel otázkou, jak být lepší v tom, co dělám. Představené spínače
flow mají široké využití a mně se ani zdaleka nepodařilo vyčerpat příklady jejich reálné aplikace. Zkuste se nad nimi chvíli zamyslet a vyzkoušejte je ve svém životě a ve vašem kontextu jako koření, které dokáže oživit práci, která se zdá bez chuti.


POZNÁMKY

1) Pokud se chcete o flow dozvědět více, doporučuji tuto přednášku na TEDu.