Ondřej Šams

Jak si stanovit cíle tak, abyste jich dosáhli

Člověk potřebuje k životu cíle. Bez nich je jako neřízená střela. Jako hadr ve větru. Cíle nám pomáhají nalézt jasnější cestu v komplexnosti, kterou jsme denně obklopeni. Vytváří jakousi trajektorii, po které se můžeme vydat. Cíle máme rádi, protože nám dávají jistotu. Jistotu v tom smyslu, že si díky nim umíme alespoň matně představit, co nás čeká na konci cesty. Zásadní otázka ale zní: Jak si stanovit cíle?

Osobní cíle nevznikají úplně automaticky. Cíle nám může jednak stanovit nějaká autorita, jednak si je můžeme stanovit my sami. Určitě netvrdím, že přebírat cíle od někoho zvenku je špatně. Je to zaběhnutý způsob, kterým naše společnost funguje a pokud se nám poštěstí mít nad sebou někoho osvíceného, může to být velmi vzrušující a naplňující cesta. V tomto článku bych se ale chtěl zaměřit na to, jak si stanovit osobní cíle a na to jak dosáhnou svých cílů sám. Za osobní cíle považuji ty, které rezonují právě s vámi a po jejichž dosažení budete cítit patřičnou hrdost, radost a uspokojení. Na nic nečekejme a pojďme se do stanovení cílů pustit! 

Jak si stanovit cíle po jednotlivých krocích:

 1. Proveďte review svých rolí
 2. Ptejte se sami sebe důležité otázky a hledejte smysl
 3. Proveďte upgrade svých rolí
 4. Navažte na své role cíle

Jak si stanovit cíle – krok 1 – Proveďte review svých rolí

Každý z nás má v životě nějaké role. V rámci těchto rolí plníme určité úkoly, poslání a cíle. Ať už se jedná o role typu matka, učitel, podnikatel, trenér, spolužák, manžel, kadeřnice,… dosadit můžete téměř cokoliv. Při hledání odpovědi na otázku jak si stanovit cíle začneme právě rekapitulací našich současných rolí. Vezměte si kus papíru a napište si pod sebe všechny vaše role, které vás napadnou. Zaměřte se na oblasti jako je:

 • rodina (syn/dcera,…)
 • práce (konstruktér, právnička,…)
 • škola (student ČVUT,…)
 • přátelé (kamarád, organizátor akcí,…)
 • svět (občan ČR, obyvatel Brna,…)

Až budete mít vypsané všechny své role, pozorně si je znovu pročtěte. Často si lidé ani neuvědomují v čem všem jsou jako jednotlivci zapojení a co všechno mají na starosti. Nedivte se, pokud budete maličko šokováni. V dnešní době mají plný rozvrh už děti na prvním stupni základní školy, tak co teprve vy! Vytvořením seznamu současných rolí máme úspěšně první krok odškrtnutý a můžeme se vrhnout na druhý.

Odebírejte tipy z osobního rozvoje, které fungují!
Přihlaste se k odběru mého newsletteru:

Nechte si zasílat pravidelnou inspiraci, jak prakticky aplikovat vychytávky osobního rozvoje do každodenního života. 🎁

Jak si stanovit cíle – krok 2 – Ptejte se sami sebe důležité otázky a hledejte smysl

Tuto část osobně považuji za nejdůležitější, jelikož nám pomůže reflektovat naše skryté touhy, talenty a povolání. Pomůže nás nasměrovat správným směrem. K čemu by taky bylo dosahovat cílů v oblastech, které jsou nám úplně ukradené? K něčemu „praktickému“ možná ano, my se tu ale bavíme a stanovení cílů, které můžeme vědomě ovlivnit a které by nám měly do života v ideálním případě přinášet psychické, fyzické či duševní benefity. V životě máme omezený čas a spoustu věcí na práci. Zaměřme se na to, co má smysl. Vezměte si znovu papír a zkuste si popravdě odpovědět na následujících pár otázek:

 1. Co chci dělat a dělám?
 2. Co chci dělat a nedělám?
 3. Co nechci dělat a dělám?
 4. Co bezpodmínečně musím dělat?
 5. Zbytečné věci, které dělám?
 6. Největší žrouti času?

Na základě vašich odpovědí se vám vykrystalizuje jakási mapa vašich povinností, tužeb či zbytečností, které zaplevelují váš život. Hotovo? Paráda, můžeme se přesunout na předposlední krok.

Jak si stanovit cíle – krok 3 – Proveďte upgrade svých rolí

Máme „mapu“. Teď přichází na řadu aktualizace našich stávajících rolí a tvorba těch nových. Vezměte si vaše zápisky z předchozích dvou kroků a pořádně se nad nimi zamyslete. Máte před sebou jednak vaše aktuální role, jednak činnosti spjaté s možnými novými rolemi, které byste rádi zařadily do svého života. Dejte tomu čas. Pomalu si všechno pročtěte.

Po zralé úvaze začněte ze seznamů vybírat role s nejvyšší prioritou (tzn. ty, které musíte bezpodmínečně v životě zastávat). Dále se zaměřte na činnosti, které byste rádi zařadili do svého života. Rádi byste více běhali? Vytvořte si novou roli běžec. Máte zálibu ve vaření a chcete se v něm zdokonalovat? Kuchařská role je na světě! Tímto způsobem vyselektujte role spjaté s činnostmi, kterým byste se chtěli věnovat.

Pokud jste jako já, máte před sebou vypsáno tolik rolí, že by daly zabrat i několika lidem. Den každého z nás má však pouze 24 hodin, z toho vyplývá, že je nemožné zastávat všechny role, které nás napadly. Musíme si vybrat. Škrtejte a pečlivě prioritizujte. Nejspíše vás čeká pár perných momentů při rozhodování. Buďte ale nemilosrdní a seřaďte si role dle důležitosti. Váš výstup by měl vypadat např. takto:

 • manžel
 • otec
 • zaměstnanec – projektový manažer
 • cyklista
 • kutil

Dbejte na to, aby počet rolí byl omezený na takové množství, kdy se budete moci každé z rolí důstojně věnovat. Možná si teď říkáte, chtěl jsem zjistit, jak si stanovit cíle, ale místo toho tady řeším nějaké role. Nezoufejte, je to tak z patřičného důvodu. X cílů můžeme vytáhnout z rukávu během okamžiku, vše by ale bylo zcela bez struktury a systému. Takové cíle nebudou mít žádný pevný základ. Pevným základem myslím pečlivě vybrané role, kterým se v životě chceme věnovat. Dobře to shrnul Dave Patty v následujícím citátu:

„Hodnotu máme, když v životě uskutečňujeme jedinečnou identitu, pro kterou jsme byli stvořeni, a podáváme ten nejlepší výkon na místě, které Bůh připravil právě pro nás. Jedná se o závod, který je nám „šitý na míru“ a v němž se nesnažíme ukrást vítězství někomu jinému. „Vytrvale běžíme“, dáváme do toho vše, ale víme, že naši cestu připravil Pán Ježíš výhradně pro nás.“ – Dave Patty

Jak si stanovit cíle – krok 4 – Navažte na své role cíle

Máme seznam rolí – to znamená, že můžeme ke každé z nich vymyslet patřičné cíle! Proces jak si stanovit cíle bych rozřadil do několika horizontů. Máme cíle dlouhodobé a krátkodobé. Důležité je zabezpečit jejich vzájemný soulad. Jedině tak můžeme využít plný potenciál stanovených cílů.

Novoroční předsevzetí

Vysoký horizont – roční cíle

Osobně nepovažuji za relevantní plánovat osobní cíle na několik let dopředu. Raději se pohybuji v konkrétnějších obrysech a ty dle mého názoru můžeme získat až u ročních cílů (což už je sám o sobě v dnešní turbulentní době dosti dlouhý časový úsek). Navrhuji, abyste si ke každé roli napsali 2-5 cílů, které byste rádi splnili v následujícím roce. Hodnotu jednotlivých cílů si můžete imaginárně otestovat tzv. budoucí trajektorií. Budoucí trajektorii cíle zjistíte tak, že každý cíl otestujete otázkou – Když budu tohle dělat následujících X let, kde potom budu? Pokud si odpovíte, že někde, kde být opravdu nechcete, přehodnoťte si svůj cíl. Výstup může být například následující:

 • manžel
  • jet s manželkou na týdenní dovolenou do Alp
  • opravit dům
 • otec
  • ukázat dětem rodnou vesnici + všechny zdejší zákoutí
  • naučit Mařenku jezdit na kole a Jeníka na kolečkových bruslích
 • zaměstnanec – projektový manažer
  • vybudovat funkční tým se stabilním vysokým výkonem dle parametrů X, Y, Z
  • dotáhnout dlouhodobý projekt XY
 • cyklista
  • najet 5000 km
  • zúčastnit se 5 závodů
 • kutil
  • opravit starou Jawu do funkční podoby
  • postavit zahradní přístřešek

Střední horizont – měsíční cíle

Vaše velké roční cíle nakrájejte na menší kusy ve formě měsíčních cílů. Na konec měsíce se dohlíží už poněkud lépe než na konec roku. Dáme si příklad s ročním cílem najet 5000 km na kole:

 • role: cyklista
  • roční cíl: najet 5000 km
   • měsíční cíl: v březnu najet 500 km, už by nemusela být taková zima…

Nízký horizont – týdenní cíle

Stejným způsobem jako jste nakrájeli roční cíle na měsíční postupujte i u týdenních. Vezměte si tedy měsíční cíl a rozdělte si jej na týdenní cíle. Váš těžko uchopitelný roční cíl je rázem zcela přízemní a vy přesně víte, co máte v následujících sedmi dnech dělat pro jeho splnění.


Doufám, že byl pro vás tento článek v něčem přínosný. Osobně jsem zatím nenašel lepší a funkčnější model plánování cílů než ten, který jsem vám právě představil. Definujte si roli, přiřaďte k ní omezené množství cílů a ty se dále snažte rozkouskovat do té míry, že budou moci ovlivňovat realitu vašeho všedního dne. Dělejte to konzistentně a dokážete splnit i to, o čem se vám dříve ani nesnilo. Ať se vám v naplňování vašich cílů daří!

Jak si stanovit cíle