Ondřej Šams

Jak se motivovat (dlouhodobě) aneb co tě zvedne ze židle?

Motivace je hnací síla našich životů. Pojí se s nadšením, objevováním nových a netušených možností, ale i s nepředvídatelnými okolnostmi, které si žádají naši okamžitou reakci. Možná právě procházíš obdobím, kdy nemáš dostatek motivace. Možná je demotivace něco, s čím zápasí některý z tvých blízkých. Nebo zkrátka by sis rád svou současnou motivaci dlouhodobě udržel. Ať už je to cokoli, myslím, že by ti mohl článek pomoci. Představím ti, jak se motivovat. Pokusím se popsat tři hlavní zdroje motivace, které, dle mého názoru, dokáží podpořit uspokojení, energii a dlouhodobé nadšení z prováděných činností.

Jak se motivovat?

Každý jsme jiný. Každého z nás motivuje něco jiného. Dá se tedy vůbec zobecnit přístup k motivaci? Já si myslím, že částečně ano. Na jednu stranu motivace souvisí s našimi zálibami – pokud dělám to, co mě baví, nejspíš budu motivovaný v tom pokračovat. Na druhou stranu však v životě neděláme jen věci, které si stoprocentně užíváme. Možná nás jisté činnosti někdy baví a někdy zase ne. Těžko hledáme, proč tomu tak je. Není zrovna příjemné pracovat s nejistotou z budoucí znechucenosti (demotivace). Právě zde přichází na scénu metoda, která ti může pomoci při hledání vnitřního zdroje motivace. Usnadní nalezení odpovědi na otázku: Jakým způsobem sám sebe motivovat, i když se mi do toho dvakrát nechce? Pokud v sobě dokážeme rozpoznat a správně pojmenovat zdroj motivace (Co mě zvedne ze židle?), objevíme i skrytý pramen vnitřní síly.

Co mě pohání aneb recept na to jak se motivovat

Představ si, že pracuješ s kolegy na projektu. Všichni děláte totožnou práci. Každý z vás si práci užívá a je z ní nadšený. Jak je ale možné, že ta samá věc budí nadšení tolika různorodých lidí? Ať se to na první pohled nemusí zdát, podněty, které spouští naší motivaci a zájem se různí. Ve zmíněném imaginárním příkladě nastal ideální stav, při němž každý nalezl věc, která jeho osobně na projektu motivuje.

Existuje několik motivačních podnětů. Ty fungují jako pomyslná jiskra zapalující rozbušku naší angažovanosti a motivovanosti. Všechny jsou si rovnoceny. Úkolem je zjistit, jaký podnět rezonuje s naším já. Ve zbytku článku je představím.

Orientace CÍL

Lidé, zaměřeni na cíl jsou motivováni výsledkem vykonávané činnosti. Dá se mezi ně zařadit přibližně 15 % populace. Jsou to ofenzivní hráči. Kamarádí se s budoucností. 80 % CEO vznikajících start-upů se dají zařadit do této skupiny. Pokud jsi alergický na slovo cíl, nahraď si jej prioritou. Každý chce znát své priority. Pokud tě stanovené cíle dokáží donutit zvednout se ze židle a skutečně začít něco dělat, pak se zaměřuj na jejich pravidelné stanovování. Osobně se řadím mezi lidi motivované cíli. Dobře mi slouží systém určování ročních, měsíčních, týdenních a denních cílů. Z vlastní zkušenosti připojuji jedno varování. Pozor na ultimátní cílový fanatismus (tzn. dosahování cílů i přes mrtvoly), místo toho ber cíle jako šikovné motivační nástroje, které ti mají život usnadnit, ne ztížit.

Líbí se vám moje články?
Přihlaste se k odběru novinek:


Pečlivě rozmyšlený obsah. Žádný spam.
Odběrem souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Orientace na PROBLÉM

„Dejte přede mě problém a já ho vyřeším.“ 80 % populace je přirozeně motivováno problémy. Jsou to defensivní hráči. Řadí se k nim většina zámožných lidí. Vysoké procento ředitelů společností z Fortune 500 jsou „řešitelé problémů“. Významným rysem tohoto typu je koncentrace na přítomnost – zajímají se o to, co se děje dnes, tady a teď. Problém vnímají jako výzvu k řešení. Pokud sám sebe spatřuješ jako člověka, kterého motivují vzniklé problémy, zaměř se na proces jejich řešení. Objevíš zdroj zápalu a motivace.

Orientace na PŘÍLEŽITOST

Lidé motivováni příležitostmi nejsou dlouhou dobu aktivní. Někdo by možná řekl, že nic nedělají a flákají se. Avšak opak je pravdou. Tato nepočetná část populace (asi 5 %) v tichosti a skrytu kumuluje zdroje. Trpělivě čeká a číhá na správnou chvíli. Jakmile se naskytne příležitost, jsou to právě oni, kteří po ní jako první skočí. Dokáží ji využít s neuvěřitelnou rychlostí, lehkostí a umem. Jejich neférové výhody jsou přirozený čich na dobré příležitosti, správné načasování a nakumulované znalosti. Asi každý zná příběhy o raketovém rozvoji nějakého oboru či společnosti. Často za tím stojí právě lidé, kteří (jak se říká) dokázali uchopit novou příležitost za pačesy a s neuvěřitelnou energií a motivací ji během krátké doby realizovali. 

jak se motivovat

Většina z nás je vyhraněna spíše na jednu z uvedených možností. Může se však stát, že se nalezneš ve dvou, možná i ve třech oblastech zároveň.

Nalezení a definování zdroje motivace skrytého v přirozenosti každého z nás, má pozitivní dopad na život. Je to jako, když o tobě někdo slovy vyjádří něco, co jsi někde hluboko vždy tušil, ale nedokázal popsat. Najednou to začne dávat smysl a ty jsi schopný toto poznání dále vědomě aplikovat do všedního života.

Zjistit jak se motivovat není žádná věda

Jak se motivovat? Či lépe řečeno, jak podpořit motivaci? Odpověz si na otázku: Co mě dokáže zvednout ze židle? Poté si definuj způsob, ve kterém se nejvíce vidíš (orientace na: cíl, problém, příležitost). A konečně uváděj toto poznání do každodenního života. Aplikuj svůj motivační motor na to, co právě děláš.

*Aktualizace: Vyšel navazující článek, který se věnuje třem hlavním druhům motivace, resp. jak správně aplikovat motivaci vnitřní a vyvarovat se metodě vnější (cukru a biče). Článek najdeš tady.


POZNÁMKY

Rozdělení motivačních podnětů, které jsem zde prezentoval, představil kdysi Bob Biehl (leadership mentor), pokud bys ses o něm rád dozvěděl více, koukni na jeho webové stránky.

Ještě než odejdete...

Chcete od života víc?

Pravděpodobně patříte do úzké skupiny lidí, kterým není jedno, jak nakládají se svým časem, energií a schopnostmi.

A nejen to, chtějí s tím i něco dělat!

Pokud ano, chci vás pozvat k odběru newsletteru.

Cílem newsletteru je otevírat nové obzory, přinášet pravidelná povzbuzení a také inspirovat celou řadou tipů pro optimalizaci vašeho života.

Přidejte se k desítkám spokojených odběratelů, se kterými již nyní hledáme, jak svůj život žít, nepřežívat: