Ondřej Šams

Synergie – nejdůležitější návyk úspěšných lidí

Tento článek popírá základy matematiky. Dokáži vám, že 1+1 není 2, ale třeba 8, 50 nebo 1000. Myslíte, že jsem se zbláznil? Ne tak docela. Na následujících řádcích vám představím jeden z nejdůležitějších návyků úspěšných lidí. Návyk, díky kterému lze i s omezenými zdroji dosáhnout netušených výsledků.

Chcete se dozvědět více? Pojďme rovnou na to.


Nechce se vám číst? Poslechněte si tento článek v audio verzi na:

Spotify | Apple Podcasts | Google Podcasts


Synergie

Návyk úspěšných lidí, který vám chci představit se nazývá synergie.

Synergie dokáže sjednotit a uvolnit ty nejvýznamnější a nejvznešenější schopnosti lidí.

Je do jisté míry těžko uchopitelná, jakmile však člověk pochopí její základní principy, je schopný ve svém životě vytvářet podmínky pro uvolnění synergie a jít tak úspěchu naproti.

Co je to synergie

Synergie se dá nejjednodušeji vyjádřit takto: celek je více než součet jeho částí.

Co to v překladu znamená?

Znamená to, že při synergickém efektu se 1+1≠2, ale třeba 4, 8, 50 nebo 1000.

Synergie totiž pracuje s neviditelnou esencí a tou jsou vztahy mezi jednotlivými částmi celku, které mezi sebou vzájemně interagují a dávají vznik netušeným věcem.

Nižší stupeň synergie může probíhat např. mezi vašimi schopnostmi nebo znalostmi. Jedná se o ty situace, kdy si dokážete určité věci pospojovat a vymyslet něco nového a lepšího.

Vyšší stupeň pak spočívá v tom, že se synergie vytváří mezi lidmi. Víc hlav víc ví a navíc když k tomu ještě všichni jedou na stejné vlně, úspěch na sebe nenechá dlouho čekat.

Proto synergie patří mezi nejdůležitější návyk úspěšných lidí, kteří se dokáží obklopit nadanými lidmi s jinými schopnostmi a často jiným pohledem na věc. Společně, s touto na první pohled nesourodou sebrankou, pak dokáží vyprodukovat neuvěřitelné výsledky.

6. návyk ze 7 návyků skutečně efektivních lidí

Návyk „Vytvářejte synergii“ je zároveň šestým ze 7 návyků skutečně efektivních lidí od Stephena Coveyho.

Jedná se o pomyslný vrchol, kterého dosáhneme po ovládnutí sebe sama a našeho přístupu k ostatním.

Synergie je nejdůležitější návyk úspěšných lidí proto, že do sebe absorbuje všechny předchozí návyky a nakonec vše korunuje synergickou spoluprací.

K tomu, abychom synergii ovládli potřebujeme více než jen přečtení tohoto článku.

Předpokladem pro synergii je úspěšná aplikace předešlých pěti návyků.

Na mém blogu máte ke každému z předešlých návyků všechny potřebné informace:

  • Návyk 1 pojednává o důležitosti proaktivního přístupu k životu.
  • Návyk 2 popisuje, jak zjistit, zda váš život jde správným směrem a jak tento směr najít.
  • Návyk 3 učí, jak si uspořádat život, abyste to nejdůležitější dávali na první místo.
  • Návyk 4 ukazuje, jak fungovat ve vztahu, aby z něho měli užitek všichni zúčastnění.
  • Návyk 5 vysvětluje, jak druhým empaticky naslouchat a skutečně porozumět.

Pokud ještě nejste seznámeni s předchozími návyky, doporučuji si je po přečtení tohoto článku prostudovat, abyste získali ucelený přehled a mohli efekt synergie využít na maximum.

SYNERGIE - Nejdůležitější návyk úspěšných lidí

Příběh synergie v mém životě

Jeden z nejmocnějších projevů synergie, který jsem v životě zažil, se odehrál během mé veslařské kariéry.

Dodnes se mi tají dech, když na toto období vzpomínám.

Jak to celé začalo

Bylo to na přelomu střední a vysoké školy. Právě jsem odmaturoval a mým snem bylo stát se členem nejelitnějšího českého veslařského klubu Dukla Praha.

Nebyla to pouze touha, ale z části také nutnost. Tehdy jsme doma neměli dostatek peněz na placení drahého pražského ubytování, a tak jsem se na Duklu potřeboval dostat i kvůli tomu, abych v Praze mohl začít studovat. Armádní klub Dukla Praha totiž svým sportovcům poskytoval ubytování a stravování za symbolické ceny.

Vyhlídky ale nebyly příliš dobré. Jarní kontrolní závody výběru do reprezentace skončily kvůli mému zánětu dutin neslavně, a i má fyzická forma po maturitě kvůli prioritizaci studia pokulhávala.

Tréninkový kemp

V tuto dobu mi na stole přistála pozvánka tréninkový kemp na pražské Dukle, na kterém měl probíhat předvýběr sportovců pro reprezentační sestavy mistrovství světa do 23 let.

Nejdříve jsem myslel, že se jedná o omyl, jelikož nic nenasvědčovalo tomu, že bych se tento rok mě o reprezentaci pokoušet. Následně jsem však zjistil, že si takových outsiderů jako jsem byl já pozvali více, patrně pro to, aby měli nějaké sparing partnery pro hlavní hvězdy.

Přijel jsem tedy na kemp a čekal, co se bude dít.

Dle předpokladů jsem zde společně s třemi dalšími kluky tvořil více méně křoví pro vítěze z kontrolních závodů.

Jeden trenér si nás zavolal a řekl nám, že chce abychom dělali sparing partnery druhé posádce, která se měla pokoušet o kvalifikaci na mistrovství světa.

Všechny čtyři nás tedy posadil na jednu loď a řekl ať jedeme.

A tehdy se začal odehrávat zázrak jménem synergie.

Zázrak synergie

Téměř od prvních záběrů jsme cítili, že tady něco nehraje a že loď jede až příliš dobře.

Nebudu vás napínat, naše intuice nelhala. Během následujících měřených úseků naše loď plná outsiderů nadělila vybraným hvězdám porážku srovnatelnou s debaklem.

Když někdo ve veslování vyhraje závod s velkým náskokem, říká se, že vyhrál o parník. Zde jsme vyhráli každý úsek o zaoceánský parník.

Trenéři z toho byli v šoku. Zkoušeli vyměňovat lodě, prohazovat členy posádek, ale nic nepomohlo.

Faktem zůstalo, že posádka tvořená z outsiderů včetně mě jede neuvěřitelně rychle.

Slovo tedy dalo slovo a nová posádka aspirující o reprezentaci obsahující čtyři vykulené kluky byla na světě.

Začali jsme tedy společně trénovat a dále jsme se zlepšovali.

Na kontrolních závodech výběru pro mistrovství světa do 23 let jsme se umístili jako jedna z posádek s nejvyšší výkonností, následně jsme vyhráli mezinárodní mistrovství České republiky a odjeli na mistrovství světa, kde jsme vybojovali solidní umístění.

Sen realitou

V průběhu této vzrušující cesty nás všechny čtyři přijali do Dukly Praha a můj tehdejší sen se stal realitou.

Dodnes vzpomínám na slova našeho trenéra, která nám řekl po mistrovství světa: „Kluci, já jsem se každý den budil hrůzou, že stejně tak zázračně jako vám to začalo jezdit, to jezdit i přestane.“

Nepřestalo.

Všichni jsme se stali účastníci zázraku jménem synergie, kde 1+1+1+1≠4, ale mnohonásobně více.

I přesto, že je to již mnoho let, jsme s kluky stále v kontaktu a když se sejdeme s nadšením se bavíme o tom, co se tehdy stalo.

O zázraku synergie.

Neuchopitelnost synergie

Přemýšlel jsem, jak tento článek pojmout, aby si čtenář dokázal synergii reálně představit a nebyla pro něj pouze abstraktním pojmem bez praktického využití.

Nebudu vám lhát, pro spoustu lidí je synergie pouze chimérou anebo náhodnou až mimozemskou událostí, která se jim přihodí jen párkrát za život.

Tento článek jsem nazval „Synergie – nejdůležitější návyk úspěšných lidí“ proto, že jen hrstka smrtelníků dokáže synergii zkrotit takovým způsobem, aby opakovaně pracovala v jejich prospěch.

Věřím však, že existují určité cesty, díky kterým můžeme synergickému efektu vytvářet úrodnou půdu.

Jak vytvářet podhoubí pro nejdůležitější návyk úspěšných lidí – synergii?

Pokud se blíže podíváme na můj osobní příběh, můžeme mít tendenci synergii chybně vyhodnotit jako shodu náhod.

Nepopírám, že zde určitou roli sehrálo štěstí, při bližším zkoumání ale odhaluji, že i zde byly dobré podmínky pro vznik synergie.

A jaké jsou tedy ty bájné esence pro vznik synergie?

Níže jsem vypsal několik hlavních:

4 „O“

Dosáhnutí synergie s druhými, vyžaduje po všech zúčastněných stranách mimořádnou osobní jistotu, otevřenost, ochotu riskovat a objevovat.

Respektování odlišností

Abychom ve svých vztazích mohli dosáhnout synergie, je nutné si vážit fyzických, mentálních, emocionálních i psychologických odlišností druhé strany.

Abychom toto dokázali, musíme si uvědomit fakt, že zkrátka nikdo nevidí svět takový, jaký skutečně je – se všemi jeho barvami a odstíny.

Každý člověk svět vnímá přes určitý filtr v souladu s tím, jaký je on sám.

Moudrý člověk, který se snaží dosáhnout synergie je pokorný natolik, že si uvědomuje meze vlastního vnímání a má úctu k odlišným pohledům druhých lidí.

To otevírá prostor pro vzájemné obohacení a synergii.

Odvaha

Synergie vyžaduje odvahu, hodně odvahy.

Čím upřímnější a autentičtější budeme v komunikaci s druhými, zejména jedná-li se o osobní zážitky a pochyby o sobě samých, tím více nás budou lidé chápat, soucítit s námi a získají větší odvahu také sami otevřeně vyjádřit své pocity, tužby a pochyby.

Díky tomu se všichni dokáží naladit na stejnou notu.

Důvěra

Důvěra je dalším veledůležitým prvkem pro vznik synergie s druhými lidmi.

Pokud druhým nedůvěřujeme, zaujímáme obranný postoj, ve kterém prosazujeme pouze naše zájmy nebo v lepším případě kompromis.

Dáváme-li druhé straně najevo, že nám jde o nalezení oboustranně prospěšného řešení a že se je opravdu snažíme pochopit, zvyšujeme vklady na jejím citovém kontu.

Čím vyšší jsou vzájemné vklady na citovém kontu, tím vyšší je důvěra ve vztahu, tím vyšší je pravděpodobnost synergie.

Ochota spolupráce

Ochota spolupracovat je dalším předpokladem synergie.

Synergii se nedaří v prostředí, kde si každý hraje pouze na vlastním písečku a jde mu jen o vlastní prospěch.

Předpokladem synergie je víra v to, že vzájemná spolupráce dokáže přinést více užitku všem zúčastněným stranám, nežli kdyby každý kopal jen sám za sebe.

Synergie má své místo mezi návyky úspěšných lidí

Synergie je pomyslnou zlatonkou 7 návyků skutečně efektivních lidí.

Je to vrchol osobního rozvoje, který překonal „osobní“ hranice efektivity a rozpíná se dále díky spolupráci a spolupůsobení s mozky, těly a dušemi druhých bytostí.

Dosáhnout synergie v co nejvíce vztazích, je výzva na celý život pro každého z nás.

Tento návyk nás skutečně dokáže zařadit po bok těch nejúspěšnějších lidí, kteří si uvědomili své limity a proto proaktivně vyhledali partnery, se kterými uvolnili ohromný potenciál, který vzniká jen za pomocí synergie.

Na závěr vám tedy přeji, aby se i vám takové spřízněné duše podařilo nalézt a mohli jste synergii – nejdůležitější návyk úspěšných lidí, úspěšně aplikovat i ve svých životech.