Ondřej Šams

Začínejte s myšlenkou na konec | Jde váš život správným směrem?

Začínejte s myšlenkou na konec. To je po proaktivitě druhý ze 7 návyků skutečně efektivních lidí, slavné knihy Stephena Coveyho. Už teď vám prozradím, že se jedná o velmi důležitý návyk, jehož osvojení významně ovlivní trajektorii vašeho života i osobní spokojenost.

Nenechte se vláčet ostatními, zvítězte nad špatnými tužbami, neproplouvejte životem jako bludný Holanďan. Pojďte začít s myšlenkou na konec.

V tomto článku se dozvíte:

  1. V čem tkví nebezpečí života bez začínání s myšlenkou na konec a jak se mu vyhnout.
  2. Jak nám vizualizace pohřbu může pomoci najít to, na čem nám opravdu záleží.
  3. Vysvětlíme si podstatu principu dvojího vytváření, který stojí v pozadí tohoto návyku.
  4. Jak tento návyk prakticky uvést do života. Budeme se bavit o osobním poslání – svém PROČ, identifikujeme si své životní role a podíváme se, jak určit dlouhodobé cíle.

Stejně jako v předchozím díle o proaktivním přístupu, jsem pro vás připravil bonusové PDF, které vám poslouží jako praktický průvodce a osobní kouč při aplikování návyku „Začínejte s myšlenkou na konec“.

Bonus je zdarma, stačí zadat svou e-mailovou adresu na TOMTO ODKAZU a PDF vám automaticky přijde na uvedený e-mail.

Teď už k hlavnímu obsahu článku.

Stephen Covey


Nechce se vám číst?

Poslechněte si tento článek jako podcast na:

Spotify | Apple Podcasts | YouTubeGoogle Podcasts


Nebezpečí – honba za něčím, na čem nám vlastně nezáleží

Proč vlastně začínat s myšlenkou na konec? Co to konkrétně znamená a není to zbytečné?

Začínat s myšlenkou na konec znamená mít jasnou představu cíle. Znamená to vědět, kdo jsem, kam jdu a proč tam jdu. Znamená to přistupovat k životním rolím s jasnou představou o svých niterných hodnotách a o tom, kam směřuji.

Pokud nezačínáme s myšlenkou na konec, hrozí nám velké nebezpečí.

Toto nebezpečí nevězí ani tak ve fyzickém ohrožení, ale v ohrožení duševním. Dlouhodobé ignorování tohoto návyku postupně zabijí to, kým jsme a kým bychom se mohli stát. Znemožňuje objevení svých unikátních obdarování a rozvinutí potenciálu.

Je tak jednoduché nechat si rozhodit kurz a opřít svůj žebřík o nesprávnou zeď…

Příklad nebezpečí

Dám vám krátký příklad z pracovního prostředí.

Právě jste dokončili školu a nastupujete do nové práce. Jste ambiciózní. Chcete něčeho dosáhnout. Pokud jste k sobě upřímní, tak vlastně příliš nevíte čeho. Máte jen mlhavou představu toho, proč děláte to co děláte. To ale teď neřešíte, hlavně dělat to, co vidíte u ostatních. Máte pocit, že vám pomalu ujíždí vlak, spolužáci už vydělávají slušné peníze a budují své kariéry. Proto do pracovního procesu skáčete rovnýma nohama a bez nějakého velkého přemýšlení.

Tady ale začínají trable…

Je mimořádně snadné nechat se lapit do pasti přílišné zaneprázdněnosti, podlehnout tlaku mnoha požadavků každodenního života, pracovat stále usilovněji a usilovněji ve snaze stoupat po žebříčku úspěchu, a to jenom proto, abych člověk nakonec zjistili, že se tenhle žebřík opírá o nesprávnou zeď.

Být zaneprázdněn – dokonce velmi zaneprázdněn – ještě neznamená jednat efektivně.

To, na čem nám opravdu nejvíce záleží, bývá často pohřbeno pod vrstvami naléhavých záležitostí a momentálních starostí.

Pokud ale začneme s myšlenkou na konec, můžeme se vyhnout spoustě promarněného času.

Mohu se změnit

Základní premisou je zde , stejně jako u proaktivity, svoboda volby. Svoboda vědomě si určit, kudy chci svůj život směřovat.

Pokud chceme začínat s myšlenkou na konec, musíme věřit, že dokážeme být tvůrci svého života. Že dokážeme odolat okolním vlivům a skutečně najít vlastní povolání, které do nás Bůh vložil.

Můžeme se změnit. Můžeme žít v souladu se svými hodnotami. Nemusíme se řídit pamětí a omezovat se naší minulostí. Můžeme využívat svůj ohromný potenciál, který v sobě máme. Můžeme se aktivně participovat na naší budoucnosti.

Všechno vzniká dvakrát – princip dvojího vytváření

Začít s myšlenkou na konec vychází z jednoduché logické teze.

Vše vzniká nejdříve mentálně až potom fyzicky. Budeme to nazývat princip dvojího vytváření.

Pakliže to převedeme do terminologie počítačů, pak 1. návyk (Buďte proaktivní) říká, že tvůrcem programu jste vy, 2. návyk (Začínejte s myšlenkou na konec) nás potom vyzývá „napište svou vlastní aplikaci“.

První návyk proaktivity říká: „Ty jsi tvůrce“, druhý návyk představuje samo první vytváření.

První vytváření je realitou bez ohledu na to, zda jsme si toho vědomi nebo ne. Existuje bez ohledu, zda ho kontrolujeme či nikoli. Já i vy jsme výsledkem.

Situace, ve které žijeme vznikla buď díky vlastnímu proaktivnímu projektu nebo podle projektů druhých lidí nebo vnějších okolností.

Být úspěšný neznamená mít pozemské statky, ale stát se pánem sebe sama, zvítězit nad sebou samým.

Abychom mohli zvítězit nad sebou samým, musíme být těmi, kteří mají kontrolu nad prvním vytvářením.

7 návyků skutečně efektivních lidí - 2. návyk Začínejte s myšlenkou na konec

Začínáme s myšlenkou na konec

Pojďme si dát praktické cvičení, které nám pomůže odhalit na čem nám opravdu záleží.

Cvičení je to maličko drsné, ale o to více funkční.

Cvičení – vlastní pohřeb

Představte si, že jste na pohřbu. Kolem vás je plno lidí všech různých generací. Když se kolem sebe rozhlížíte, začnete rozpoznávat známe tváře. Zahledíte se také na rakev a po chvilce si uvědomíte, že je to váš vlastní pohřeb!

Na lavicích vidíte svou rodinu – partnera, děti, vnuky, dokonce i pár pravnoučat. Také si všimnete několika dobrých přátel, kolegů z práce a lidí z církve (nebo jiné komunity, které jste součástí).

Všichni sedí tiše. Atmosféra v místnosti však má zvláštní náboj. Jako by se smutek mísil s nějakou další podobně silnou emocí.

Najednou se zvedne váš partner a pomalu jde k řečnickému pultu, tam začíná přednášet svou řeč. Následují další – rodinní příslušníci, kolegové, přátelé, členové církve. Každý se svým projevem, ve kterém hodnotí, jaký vliv jste měli na jejich život.

Jdeme do tuhého

Nyní se dostáváme k jádru.

Co byste chtěli, aby v projevech zaznělo?

Chtěli byste, aby z lidí za řečnickým pultem sršela kromě smutku také vděčnost za to všechno, co díky vám získali? Chtěli byste, aby jejich řeč byla projevem upřímné vděčnosti vycházející z vaší nezastupitelné role v jejich životě? Chtěli byste z jejich úst slyšet slova naděje o tom, že váš odkaz ponesou hrdě dále?

Nebo byste chtěli, aby řečníci na podiu trapně postávali a neměli co říci? Věřím, že tohle by si nikdo z nás nepřál.

Zkuste si nyní celou situaci živě představit, zavřete oči a chvíli nad tím rozjímejte.

Cokoli vás nyní napadlo, zapište si to. Jsou to drahocenné střípky vašeho já, které se nám ještě budou hodit.

Posuzování sebe sama v širším kontextu

Toto cvičení nám pomohlo uchopit náš život v širším a hlubším kontextu.

Vše v životě – to, jak jednáme dnes, zítra, příští týden nebo následující měsíc – je možné posuzovat v širším kontextu celku, v rámci toho, co je pro nás nejdůležitější.

Zde také leží jádro návyku „Začínejte s myšlenkou na konec“.

Osobní poslání – vlastní PROČ

Blížíme se do finále.

Nejlepším způsobem, jak v praxi začít aplikovat návyk „Začínejte s myšlenkou na konec“, je vytvořit si osobní poslání – své PROČ.

Osobní poslání je naší ústavou. Je to trvalé vyjádření našich vizí a hodnot. Je to kritérium, kterým poměřujeme vše, co v životě děláme.

Jakmile si vyjasníme své PROČ, máme nezbytný základ pro proaktivní jednání, protože osobní poslání leží přímo v centru našeho okruhu vlivu.

Naše PROČ nám dává vizi a hodnoty, které dávají našemu životu směr a umožňují nám správným směrem také zaměřit své dlouhodobé cíle.

Osobní poslání x PROČ

Dovolte mi krátkou a rychlou odbočku, abych ujasnil pojmy a vyhnul se možné mystifikaci.

Stephen Covey ve své knize používá pojem osobní poslání a na několika stránkách nastiňuje, jak se k němu dopracovat. Není to špatné, ale z mého pohledu to není nejlepší.

Na základě osobní zkušenosti vím, že existuje účinnější způsob, jak lépe objevit a pojmenovat to, kým jsme, na čem nám opravdu záleží a co nás žene vpřed.

Je to metoda Simona Sinka objevte své PROČ.

Naše PROČ je v podstatě takové osobní poslání, které ale jde na úplnou dřeň toho, kým jsme.

Pojďme se podívat, jak své PROČ najít.

Jak najít své PROČ

Viktor Frankl jednou řekl: „Člověk by se neměl ptát po smyslu vlastního života. Měl by si uvědomit, že je to on, kdo je tázán.“

Proto si musíme uvědomit, že své PROČ spíše odhalujeme, nežli vymýšlíme.

Osobní PROČ, které vás dobře vystihne nelze vypracovat během půl hodiny.

Vyžaduje to důkladnou vnitřní introspekci, pozornou a detailní analýzu sebe sama a také promyšlenou formulaci, které možná budete rozumět jenom vy, ale dokáže pojmenovat to, co ve vás probouzí život.

Také se nebraňte pracovním verzím, které budou předcházet finálnímu znění. Proces vytváření je stejně důležitý jako jeho výsledek.

Definovat si PROČ, se kterým budete plně spokojeni může zabrat několik dní, týdnů a někdy i měsíců. Dokonce i potom se k němu potřebujete pravidelně vracet, abyste si ho pravidelně připomínali, popř. mohli provést nějaké změny v souladu s tím, jak se prohlubuje vaše poznání sebe sama.

Nechci vám dělat iluze, že své PROČ najdete za dvě minuty po dočtení tohoto článku. Proto vám nedám přesný návod. Místo toho se vás pokusím navést správným směrem.

Zdroje pro nalezení svého PROČ

Pro základní pochopení konceptu PROČ doporučuji TED přednášku Simona Sinka „How great leaders inspire action“. K dispozici jsou zde i české titulky. Pro ty, které základní koncept zaujal a chtěli by jít ještě více do hloubky doporučuji Sinkovu knihu „Začněte s proč“.

Díky přednášce (knížce) pochopíte základ. Teď je čas postoupit dále a vztáhnout koncept hledání PROČ na vás.

Pro tento účel sestavil Simon Sinek se svými kolegy knihu „Objevte své proč“. Je to dobrá kniha, nicméně pro spoustu lidí neuchopitelná. Pokud člověk nemá velmi dobře rozvinutou osobní introspekci, může být nad její aplikací bezradný.

Trochu vám to komplikuji, že?

Bavíme se tady ale o velmi důležité věci, která vám může doslova změnit pohled na zbytek vašeho života. Nechceme tedy nic uspěchat.

Jako odrazový můstek při hledání vašeho PROČ vám doručuji 11. epizodu našeho podcastu Žít, nepřežívat s názvem „Začněte s PROČ (podle konceptu Simona Sinka)“, kde jsme společně s Pavlem Plchotem rozebrali:

  • Proč je nalezení svého PROČ tak důležité?
  • Jak najít své PROČ?
  • V čem je Simon Sinek a jeho přístup jedinečný oproti ostatním?

Epizodu si můžete poslechnout na všech podcastových platformách, třeba na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts.

Objevte své PROČ – koučink

Právě Pavel Plchot je na hledání PROČ odborník.

Odborník zní sice hrozně, Pavel však má skutečně vrozený dar pomoci lidem jejich PROČ nalézt.

Dovolím si to tvrdit s takovou jistotou, protože ho pomohl nalézt mně, mé ženě i mnoha dalším lidem a organizacím. Výsledky jsou fascinující.

Moje poslední rada pro nalezení vašeho PROČ tedy zní: oslovte kouče, který má s touto metodou zkušenosti. Ten vám jednak vysvětlí princip hledání PROČ a také vás úspěšně provede celým procesem.

V současné době zastávám názor, že bez externí pomoci je nalezení svého PROČ značně komplikované, ne-li nemožné.

Pokud byste měli zájem o Pavlovy služby při hledání vašeho PROČ, neváhejte ho kontaktovat na jeho e-mailu: plchot.pavel@gmail.com.

Domluví s vámi všechny podrobnosti a rád vám pomůže vaše PROČ nalézt.

Role

S návykem „Začínejte s myšlenkou na konec“ a nalezením svého PROČ se také úzce pojí přesné vymezení svých rolí.

Velkým problémem a nebezpečím lidí, kteří chtějí být ve svém životě více efektivními je, že se při své honbě za vyšší efektivitou neohlíží na mnoho důležitých věcí.

Co tím myslím?

Tak např. při honbě za nejlepšími pracovními výsledky může člověk začít zanedbávat jiné veledůležité oblasti a role svého života jako je fyzické i psychické zdraví nebo rodinné vztahy.

Základem je myslet na rovnováhu. Bez rovnováhy není možný dlouhodobý a udržitelný efektivní život.

A rovnováha se udržuje těžko, když nemáme identifikované své role…

Identifikace rolí

Identifikace rolí není nic složitého. V podstatě jde jen o to na chvíli si sednou, zanalyzovat svůj současný život a umět pojmenovat, které role zastávám (např. manžel, matka, ředitel, dcera, sportovec atd.)

Více jsem se tomuto fenoménu věnoval v článku „Životní priority a jejich management“, který vám s identifikací vašich rolí pomůže.

Dlouhodobé cíle

Objevení svého PROČ nám tedy pomůže definovat naše nejhlubší touhy a povolání.

Identifikace životních rolí nám pak poskytne hrací hřiště.

K tomu, abychom se na hřišti mohli promyšleně pohybovat a dávat góly si potřebujeme určit dlouhodobé cíle.

Tomuto tématu jsem se také už v minulosti věnoval. Článek „Jak si stanovit cíle tak, abyste jich dosáhli“ by pro vás mohl být dobrým průvodcem.

Závěrem

Osvojování efektivních návyků je disciplína, kde vše souvisí se vším.

Jak jste si v tomto článku mohli všimnout návyk „Začínejte s myšlenkou na konec“ je úzce propojen s návykem proaktivity tím, že mu předchází. Podobným způsobem budou provázány i následující návyky knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí.

To nejdůležitější

Chci abyste si z tohoto článku odnesli povědomí o tom, jak nebezpečné je životem proplouvat bez pořádného ukotvení spočívající v poznání toho, kým jsme.

Je tu reálné nebezpečí, že prožijeme svůj život podle scénáře někoho jiného.

  1. Nenechte sebou vláčet jako hadr ve větru.
  2. Představte si, co byste chtěli, aby o vás řekli vaši nejbližší na vašem pohřbu.
  3. Najděte své PROČ, identifikujte své role a stanovte si dlouhodobé cíle.

Přeju vám v tom mnoho moudrosti.

Budu se na vás těšit příště u návyku „To nejdůležitější dávejte na první místo“.

Bonus k článku stáhnete ZDE.