Ondřej Šams

Proaktivita | Jak proaktivní přístup mění váš život k lepšímu

Myslím, že mohu směle tvrdit, že tento článek má potenciál některým čtenářům změnit život (nebo alespoň zásadně změnit to, jak nad svým životem uvažují). Takto silné prohlášení obvykle nepoužívám, tady si ho ale dovolím, protože věc, o které se na následujících řádcích dočtete, změnila život i mně. Tématem tohoto článku je proaktivita & proaktivní přístup k životu.


Nechce se vám číst?

Poslechněte si tento článek jako podcast na:

 Spotify | Apple Podcasts | YouTubeGoogle Podcasts


Proaktivita / proaktivní přístup je prvním (a možná i nejdůležitějším) návykem knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí od Stephena R. Coveyho. Tato kniha se pro své geniální myšlenky stala kultovním bestsellerem a její obliba ve světě neklesá ani po více než 30 letech od data jejího vydání. Její principy jsou totiž stále svěží a aktuální.

Hlavní myšlenku dnešního článku můžeme shrnout takto: „Dnes jsme těmi, kým jsme v důsledku rozhodnutí, která jsme učinili včera. Pokud budeme pasivně vyčkávat, co se stane, budou náš život určovat vnější okolnosti. Pokud proaktivně převezmeme odpovědnost a iniciativu, můžeme se na směřování svého života aktivně spolupodílet.“

Pojďme udělat dobré rozhodnutí, pojďme se dozvědět, jak být proaktivní.

Obsah článku

Nechci vás unavovat zbytečným teoretizováním, a tak jsem článek zaměřil z mého pohledu na to hlavní, co byste o proaktivním přístupu měli vědět, abyste ho byli schopni úspěšně aplikovat do svého života a těžili z jeho přínosů.

Co se tedy v článku o proaktivním přístupu dozvíte?

  1. Nejprve si definujeme, co to proaktivní přístup je,
  2. dále proč bychom se jím měli vůbec zabývat,
  3. následně si vysvětlíme propastný rozdíl mezi přístupem deterministů a obhajovatelů svobody volby,
  4. pak tuto spíše teoretickou část ukončíme zásadní kapitolou, kde porovnám proaktivní přístup s reaktivním přístupem.
  5. Praktickou část nemohu pojmout jinak než praktickými příklady a tipy pro proaktivní přístup běžného každodenního života, ve kterých se určitě najdete i vy.
  6. V závěru si všechno pěkně shrneme a můžete se také těšit na malý dárek 🎁, který jsem si pro vás připravil.

Základní pojmy

Definice proaktivity

Co by to bylo za článek bez pořádné definice. Pojďme si ten proaktivní přístup trochu ukotvit. Stephen R. Covey proaktivitu ve své knize definuje takto:

„Být proaktivní znamená převzít odpovědnost za vlastní život. Naše chování není funkcí podmínek, v nichž se nacházíme, ale odvíjí se od našich rozhodnutí. Pocity můžeme podřídit hodnotám. Být proaktivní znamená jednat iniciativně a nést odpovědnost za to, že se věci stanou.“

Definice je to pěkná, ale taky pěkně dlouhá. Možná je vám i něco nejasné. Nebojte se, vše si popořadě vysvětlíme a také ukážeme na příkladech z reálného života. První záchytný bod však již máme.

Proaktivní přístup

K čemu je proaktivní přístup?

Teď přichází to zajímavější – proč se zabývat proaktivním přístupem? Jaké to má výhody? Co mi to přinese?

Na začátek je dobré říct, že proaktivní přístup je cesta na celý život. Nedá se říci, že někdo je plně proaktivním a někdo zase plně reaktivním. Vždy se jedná o různorodou směsici, kde je od každého něco. Pokud však budeme (proaktivně) rozvíjet a kultivovat svůj proaktivní přístup, můžete očekávat dobré výsledky.

Jakmile nad svým životem začneme jako proaktivní člověk přebírat iniciativu a odpovědnost, hned několik věci se dá do pochodu:

1. Začne se rozšiřovat naše svoboda

Proaktivní přístup je neoddělitelně spjatý se svobodou. Již nejsme otroky a bezmocnou obětí okolních vlivů, ale stáváme se spolutvůrcem toho, kým jsme a kam směřujeme.

2. Začne se rozšiřovat okruh našeho vlivu

Každý člověk má svůj okruh zájmu a okruh vlivu.

Okruh zájmu jsou všechny věci, se kterými nějakým způsobem interagujeme. Zajímá nás např. naše rodina, zdraví, politika, ekonomická situace Evropy, nebezpečí jaderné války atd.

Se spoustou věcí v okruhu našeho zájmu nemůžeme nic udělat, je zde však určitá množina věcí, jejichž osud je alespoň částečně v našich silách ovlivnit. Této množině budeme říkat okruh vlivu.

Do okruhu vlivu může spadat např. výchova našich dětí, výsledky naší práce, stav našeho vztahu s partnerem atd.

Vtip je v následujícím.

Když člověk odmítne reaktivní přístup bezmocné oběti, kde je jeho chování určováno věcmi z okruhu zájmu, které nemůže ovlivnit (např. jadernou válkou nebo politikou) a naopak přijme proaktivní přístup k životu a zaměří své úsilí na okruh vlivu, tedy na věci, které může osobně ovlivnit, jeho život se začne proměňovat.

Přirozeným důsledkem proaktivního přístupu k věcem z okruhu vlastního vlivu je pak jeho postupné rozšiřování. Proaktivní člověk se kontinuálně zaměřuje na to, co může změnit a co může rozvíjet. Okruh jeho vlivu pomalu roste a díky tomu v životě získává stále větší prostor, ve kterém může uplatnit svůj přínos.

Proaktivní přístup - okruh zájmu a okruh vlivu

3. Začneme svým životem inspirovat ostatní

Neméně důležitým efektem proaktivního přístupu je také jeho schopnost inspirovat ostatní. Když se Viktor Frankl uprostřed nelidských podmínek koncentračního tábora rozhodl, že mu jeho trýznitelé mohou sebrat vše kromě svobodné volby rozhodnout se, jak bude reagovat, spustil tím lavinu inspirace pro ostatní vězně.

Nemusíme být uprostřed pekla koncentračního tábora, abychom mohli svým proaktivním přístupem inspirovat. Inspirovat ostatní můžeme tam, kde se právě nacházíme, ať je to ve vašem domově, práci nebo třeba na úřadě.

Determinace vs. svoboda volby

Základním předpokladem proaktivního přístupu je odmítnutí kompletní determinace a pochopení významu svobody volby.

Determinace

Mezi základní široce přijímané teorie determinace patří:

  1. Genetická determinace = za to jací jsme může naše DNA.
  2. Psychická determinace = za to jací jsme může naše výchova a zkušenosti z dětství.
  3. Determinace prostředím = za to jací jsme může naše okolí, které nás ovlivňuje.

Teorie determinace v podstatě říká, že určitý podnět u nás vyvolá určitou reakci. Tato reakce je potom závislá právě na vlivech, které jsme si před chvílí představili a které nás determinovaly / determinují.

Nerozporuji, že k určité determinaci u každého z nás dochází. Pokud byli mí předci vznětliví, pravděpodobně budu také já určitým způsobem tíhnout k vznětlivosti Opomíjíme tu však jednu veledůležitou skutečnost, která nás odlišuje od zvířat, která jsou ke svému chování skutečně determinována.

Tou skutečností je svoboda volby.

Proaktivita - determinace a svoboda volby

Svoboda volby

Lidé mají několik velmi výjimečných schopností, díky kterým se můžeme svobodně rozhodnout, jak budeme na určitý podnět reagovat. Mezi tyto schopnosti se řadí sebeuvědomění, představivost, svědomí a nezávislá vůle.

Co z toho všeho vyplývá?

To, že mezi podnětem a odezvou se nachází prostor pro naši svobodnou volbu. Prostor pro proaktivitu.

Líbí se vám obsah, který tvořím?
Přihlaste se k odběru novinek:
Pečlivě rozmyšlený obsah. Žádný spam.

Proaktivní přístup vs. reaktivní přístup

Pojďme se nyní podívat na rozdíl mezi proaktivní přístupem a reaktivním přístupem. Oba se od sebe liší jako den a noc.

Proaktivní přístup je aktivní a zodpovědné chování, při kterém člověk ovlivňuje své okolí a řeší problémy, aniž by čekal na to, až se situace vyvine sama. Proaktivní přístup zahrnuje schopnost přemýšlet o vlastních činech a rozhodnutích a brát zodpovědnost za vlastní život.

Naopak při reaktivním přístupu člověk pasivně reaguje na události a nechává se ovlivňovat. Reaktivní lidé jsou poháněni svými pocity, okolnostmi, podmínkami a prostředím. Pro reaktivní jedince je typické, že se zbavují odpovědnosti. Říct: „Nenesu odpovědnost“ je totiž mnohem bezpečnější než se k odpovědnosti přihlásit. V takovém případě bychom byli nuceni sami sobě říci: „Jednám neodpovědně“.

Zevnitř ven vs. zvenku dovnitř

U proaktivního přístupu vychází změna zevnitř ven tzn., že se na základě svobodné volby rozhoduji, jak budu na věci kolem reagovat.

Naopak u reaktivního přístupu vychází změna zvenku dovnitř tzn., že to, jak reaguji na svět je utvářeno vnějšími vlivy a okolnostmi.

Teď vám řeknu jednu důležitou věc. To, jakým způsobem reagujeme na svět doslova vytváří to, kým jsme. Naše identita je úzce spjatá s proaktivním anebo reaktivním přístupem.

A to už jde opravdu do tuhého. Ve kterém přístupu se spíše vidíte vy?

Osobní test proaktivity a reaktivity?

Jak praví staré přísloví: „Co na srdci, to na jazyku.“ To, zda je člověk proaktivní nebo reaktivní často prozradí jeho mluva.

Pojďme se nyní podívat na několik příkladů proaktivního a reaktivního jazyka:

Reaktivní jazyk Proaktivní jazyk
Nemohu s tím nic udělat. Podívejme se, jaké jiné možnosti jsou k dispozici.
Už jsem prostě takový. Mohu se změnit, mohu být jiný.
Dohání mě to k šílenství. Ovládám své pocity.
Tenhle nápad nikdy u vedení neprojde. Mohu připravit efektivní prezentaci a pokusit se získat šéfa pro svůj nápad.

Pokud se vidíte spíše v reaktivním jazyce zbystřete. Jeho velmi vážným problémem je to, že se až příliš často stává sebenaplňující předpovědí.

Pakliže řeknete: „Nemohu s tím nic udělat.“, patrně s tím také nikdy nic neuděláte.

Jsem přesvědčený, že jen málokterý z vás by si v tuto chvíli dobrovolně zvolil cestu reaktivity.

Pojďme být proaktivní, pojďme uvést proaktivitu do praxe.

Praktické příklady a tipy pro proaktivní přístup v různých oblastech života

Kde a jak být v životě proaktivní? Tady je několik příkladů pro inspiraci:

Proaktivní plánování a organizace času

Proaktivní přístup k plánování a organizaci času nám umožní lépe se zaměřit na naše úkoly a projektové cíle. Díky tomu jich dosáhneme rychleji a efektivněji.

Proaktivní zlepšování fyzického a mentálního zdraví

Proaktivní přístup k péči o své fyzické a mentální zdraví nám zabezpečí celkově lepší well-being. Zahrnuje věci jako pravidelné cvičení, zdravé stravování, čtení kvalitní literatury nebo dodržování zdravého spánkového režimu.

Proaktivní řešení problémů

Proaktivní přístup k řešení problémů nám dává klíč, jak se aktivně zapojit do řešení problému a nenechat ho, jak se říká „vyhnít“. Zahrnuje identifikaci problému, hledání možností řešení, společnou komunikaci a zvolení nejlepšího řešení.

Proaktivní iniciativa a odpovědnost

Proaktivní lidé jsou ochotní přijmout iniciativu a brát odpovědnost za své chování, činy a budoucnost.

Proaktivní komunikace

Proaktivní přístup ke komunikaci zahrnuje aktivní empatické naslouchání, otevřenost ke konstruktivní kritice a snahu najít win-win řešení.

Proaktivní překonávání překážek

Proaktivní přístup k překonávání překážek nám pomáhá najít způsoby, jak překonat překážky a nevzdávat se při prvním neúspěchu.

Proaktivní vzdělávání se a rozvoj osobnosti

Proaktivním přístupem ke vzdělání a rozvoji osobnosti se vlastními silami stáváme relevantnějším člověkem nejen pro sebe, ale i pro společnost. Zahrnuje to neustálé hledání příležitostí k osobnímu rozvoji a vzdělávání se.

Proaktivní vytváření a udržování vztahů

Proaktivní přístup k vytváření a udržování vztahů nás přibližuje k ostatním. Zahrnuje účast na společenských akcích, emocionální podporu přátel a rodiny nebo udržování pravidelného kontaktu s blízkými.

Proaktivní práce v týmu

Proaktivní přístup k práci v týmu může posunout celý tým na novou úroveň blízkosti a efektivity. Zahrnuje aktivní podílení se na týmových úkolech nebo schopnost spolupracovat s ostatními členy týmu.

Proaktivní zlepšování pracovního prostředí

Proaktivní přístup ke zlepšování pracovního prostředí pomáhá vytvářet příjemnou atmosféru nejen pro vás, ale i pro vaše kolegy. Zahrnuje hledání způsobů, jak vylepšit pracovní podmínky, snížit náročnost některých úkonů pomocí automatizace nebo vytváření příjemného a produktivního prostředí pro všechny kolegy.

Závěr a povzbuzení do proaktivního přístupu

Blížíme se k závěru. Co jsme se dnes naučili?

Dozvěděli jsme se, že stojí za to žít proaktivním přístupem.

Proč?

Protože proaktivní přístup nám dává svobodu – svobodu volby. Díky proaktivnímu přístupu nemusíme na podněty kolem nás reagovat jako zvířata, která nemají sebeuvědomění, představivost, svědomí ani nezávislou vůli.

Ano, bude to těžké. Mít proaktivní přístup není procházka růžovým sadem, protože musíme neustále odmítat svou determinací ovlivněnou přirozenost, v křesťanské mluvě hříšnou tělesnost, která nás vede k reaktivnímu chováním určovanému našimi choutkami, okolnostmi, podmínkami a prostředím.

Stojí to ale za to.

Díky svobodě proaktivního přístupu získáváme nejen možnost věci kolem ovlivňovat, ale také inspirovat tímto životním postojem ostatní.

Dárek pro vás

Proaktivní přístup, který nám v budoucnu umožní zvládat mimořádně těžké životní situace se rozvíjí v podmínkách běžného každodenního života, proto s jeho tréninkem můžeme začít právě teď.

Jako bonus jsem pro vás sestavil postup s několika ověřenými kroky, které vám pomohou s efektivním osvojováním a rozvíjením proaktivního přístupu k věcem, kterým právě čelíte, a to ať už se jedná o věci v práci, rodině, škole nebo kdekoli jinde.

Pro získání PDF průvodce vyplňte svou e-mailovou adresu na TOMTO ODKAZE a praktický průvodce proaktivitou vám automaticky přijde na uvedený e-mail.

Bonus - průvodce proaktivitou

Není zač!