Ondřej Šams

Atomové návyky – James Clear

Kniha v pěti větách

James Clear ve své knize Atomové návyky doslova uhodil hřebíček na hlavičku. Je jen málo knih z žánru osobního rozvoje, kterým se takto rychle podařilo prorazit nejen v komunitě nadšenců do zlepšování sebe sama, ale i v široké veřejnosti. Návyk je atom lidského chování, ze kterého se formuje naše osobnost a identita. Tato kniha velmi přístupným způsobem přibližuje, jak návyky i zlozvyky fungují a jak je budovat, resp. eliminovat. Mohu bez nadsázky říci, že se jedná o jednu z  knih, která měla na můj život ohromný účinek a jejíž moudrost si s sebou nesu i léta po dočtení.

Atomové návyky kniha - James Clear

Citáty a myšlenky

 • Úspěch je výsledkem každodenních návyků, nikoli dramatických proměn, které se vám přihodí jednou za život.
 • Cíle vám ukazují směr, ale jen díky systémům děláte pokroky.
 • Změna chování, která není v souladu s naším charakterem, nám dlouho nevydrží.
 • Jakmile se návyk stane součástí vaší identity, začne fungovat jako nejvyšší forma vnitřní motivace.
 • Vaše identita vyrůstá z vašich návyků.
 • Jak si vybudovat dobrý návyk:
  1. První zásada (podnět) Musí to být nápadné.
  2. Druhá zásada (touha) Musí to být přitažlivé.
  3. Třetí zásada (reakce) Musí to být snadné.
  4. Čtvrtá zásada (odměna) Musí to být uspokojivé.
 • Jak se zbavit špatného návyku:
  1. Opak první zásady (podnět) Musí to být neviditelné.
  2. Opak druhé zásady (touha) Musí to být nevábné.
  3. Opak třetí zásady (reakce) Musí to být obtížné.
  4.  Opak čtvrté zásady (odměna) Musí to být neuspokojivé.
 • Stále váháte, jak klasifikovat určitý návyk? Osobně si pokládám tuto otázku: „Pomáhá mi dané chování stát se člověkem, jakým chci být? Je to hlas pro mou vytouženou identitu, nebo proti ní?“ Návyky, které posilují vaši cílovou identitu, jsou obvykle dobré. Ty, které s ní kolidují, jsou obvykle špatné.
 • Lidé si mnohdy myslí, že jim schází motivace, jenže ve skutečnosti postrádají především preciznost. Bez jasného plánu není vždy zřejmé, kdy a kde přikročit k činu. Někteří lidé čekají na příležitost ke zlepšení celý život.
 • Žádná činnost se neodehrává izolovaně. Každý úkon je zároveň podnětem spouštějícím další úkon.
 • Jedním z nejúčinnějších způsobů budování nového návyku je vybrat si již existující každodenní návyk a ten nový s ním svázat. Říká se tomu kumulace návyků.
  • Kumulaci návyků lze formulovat následovně: „Po [STÁVAJÍCÍ NÁVYK] udělám [NOVÝ NÁVYK].“
 • Nezačínejte s novým návykem v takovou část dne, kdy na něj nemáte čas.
 • Vaše návyky se mění podle toho, kde se nacházíte a jaké kolem sebe máte podněty.
 • Buďte návrhářem svého světa, a ne pouze jeho konzumentem.
 • Když chcete, aby vaše vzorce chování byly stabilní a předvídatelné, potřebujete rovněž stabilní a předvídatelné prostředí.
 • Jedním z nejpraktičtějších způsobů eliminace zlozvyků je nevystavovat se podnětům, které je spouštějí.
 • Sebeovládání je krátkodobá, nikoli dlouhodobá strategie. Jednou či dvakrát pokušení odoláte, ale pokaždé to pravděpodobně nedokážete. Místo abyste v sobě pokaždé znovu přivolávali svou silnou vůli, kdykoli se chcete zachovat správně, uděláte lépe, když optimalizujete své prostředí. V tom spočívá tajemství sebeovládání.
 • Kombinace strategií spojování lákadel a kumulace návyků vypadá následovně:
  • Po [STÁVAJÍCÍ NÁVYK] udělám [NÁVYK, KTERÝ BYCH MĚL DĚLAT]. Po [NÁVYK, KTERÝ BYCH MĚL DĚLAT] udělám [NÁVYK, KTERÝ CHCI DĚLAT].
 • Všichni imitujeme návyky zejména tří hlavních skupin:
  1. Svých blízkých.
  2. Početného davu.
  3. Mocných.
 • Jedním z nejúčinnějších způsobů budování lepších návyků je přidat se ke kultuře, kde se chování, které je pro vás prospěšné, považuje za normální. Nové návyky jsou hned snazší, pokud je každodenně praktikují všichni ve vašem okolí.
 • Vaše současné návyky nejsou nutně tím nejlepším řešením vašich problémů. Jsou to pouze metody, které jste si z nějakého důvodu osvojili. Jakmile si člověk s problémem spojí určité řešení, začne je opakovat.
 • Pohyb budí dojem, že máte výsledky. Ve skutečnosti se však jen připravujete k akci. A když se z přípravy stane prokrastinace, musíte něco změnit. Samotný plán sám o sobě nestačí. Musíte začít zkoušet a trénovat.
 • Návyky se formují v závislosti na frekvenci, nikoli čase. 
 • Navrhněte si život tak, aby věci, které jsou pro vás nejdůležitější, byly také nejsnazší.
 • Vědci odhadují, že 40 až 50 procent toho, co každý den děláme, lze připsat na vrub návykům.
 • Rozdíl mezi dobrým a špatným dnem často závisí na několika produktivních, zdravých rozhodnutích v klíčových okamžicích.
 • Nezkoušejte si hned zpočátku nalinkovat perfektní návyk, spíše dělejte něco snadného, zato však pravidelného.
 • Někdy není klíčem k úspěchu usnadnění dobrých návyků, ale spíše ztížení těch špatných. 
 • Klíčem k dodržování návyků je pocit úspěchu, třeba i nevelkého.
 • Nejúčinnějším motivačním prvkem je pokrok. 
 • Plány vám nikdy nepřekazí první chyba, nýbrž následná spirála opakovaných chyb. Vynechat jednou je náhoda. Vynechat dvakrát je začátek nového návyku.
 • Honíme se za počtem odpracovaných hodin, místo abychom se starali, zda je naše práce smysluplná.
 • Je produktivnější soustředit se na to, zda naplňujete svůj vlastní potenciál, než se srovnávat s ostatními.
 • Lidé dosahují vrcholu motivace při práci na úkonech, které se nacházejí přesně na hranici jejich stávajících schopností – tedy které nejsou ani příliš těžké, ani příliš snadné. Jsou tak akorát.
 • Rozdíl mezi profesionálem a amatérem spočívá v tom, že ten první se překoná, i když mu zrovna některá činnost přijde protivná, nepříjemná nebo únavná. 
 • Úspěch není cíl, jehož dosáhnete, nebo cílová páska, kterou proběhnete. Je to systém neustálého zlepšování a nekonečného tříbení.
 • Motivace a zvídavost jsou hodnotnější než prostá inteligence, protože vedou k činu. Samotná chytrost vám žádné výsledky nepřinese, protože vás nepřiměje jednat. Chování nevychází z inteligence, nýbrž z touhy.

Kde koupit

Kniha Atomové návyky (James Clear) je dostupná ve všech knihkupectvích. Pořídit si můžete také e-book.