Ondřej Šams

Jediný návyk pro dlouhodobě udržitelný osobní rozvoj

Zajímáte se o osobní rozvoj? Patrně ano, když jste začali číst tento článek…

Ať už je ale váš vztah k osobnímu rozvoji veskrze pozitivní anebo ho vnímáte spíše jako nutnost, kterou se musíte zabývat, abyste se mohli posunout ve své kariéře, vztazích anebo zdraví, tento článek vám poskytne několik velmi důležitých informací, díky kterým vaše seberozvojové snažení nevyjde vniveč.

Je sice hezké udělat pár kroků vpřed, pokud však tato snaha není podpořená systémem (návykem), který váš osobní růst udržuje na správné koleji, dlouhodobých a skutečně pozitivních změn se nedočkáte.

Pojďte se společně se mnou podívat na jediný návyk, který potřebujete znát pro dlouhodobě udržitelný osobní rozvoj.


Nechce se vám číst? Poslechněte si tento článek v audio verzi na:

Spotify | Apple Podcasts | Google Podcasts | YouTube


Jediný návyk pro dlouhodobě udržitelný osobní rozvoj

Údržba motoru osobního rozvoje

Představte si spalovací motor.

Nejsem strojírenský inženýr ani automechanik, vím ale, že tato část automobilu je poměrně složitý kus techniky. Také vím, že čas od času potřebuje servis. Ti šikovnější z nás ho dokonce dokážou provést sami.

Faktem však zůstává, že bez pravidelného servisu se motor dříve či později zadrhne a poškodí.

Jeho oprava potom stojí spoustu času a peněz.

Tento příklad jsem zmínil z jednoho prostého důvodu – vy i já také potřebujeme pravidelnou údržbu.

Jinak se po čase zadrhneme.

Pro někoho to může znamenat ztrátu radosti ze života. Pro dalšího rozpadlý vztah. Pro jiného kapačky v Bohnicích. Pro někoho hryzavý pocit výčitek z nenaplněného potenciálu.

Myslím, že chápete, co tím myslím.

Tajemství pro udržitelný osobní rozvoj

Nebudu vám nic nalhávat. Jediný návyk, který potřebujete pro dlouhodobě udržitelný osobní rozvoj je pravidelný návyk obnovy sil.

Stephen Covey ve své knize 7 návyků skutečně efektivní lidí tento návyk nazývá „ostřením pily“.

Připodobňuje pokrok v osobní efektivitě k řezání kmene stromu.

Pokud kmen řežeme tupou pilou, hrozně se u toho nadřeme a možná to dokonce po nějaké chvíli vzdáme.

Pokud však řežeme pilou, kterou pravidelně naostřujeme, práce nám půjde lépe od ruky a s vysokou pravděpodobností se rovněž dobereme nějakého výsledku.

Lidská bytost je ale sakra složitá pila!

Jak ji tedy nabrousit?

Čtyři dimenze lidské podstaty

V podstatě v každé knize z žánru osobního rozvoje se dočtete, že lidská bytost se skládá z několika složek.

Určitě už jste slyšeli termín „komplexní osobní rozvoj“, že?

Tento termín nepojednává o ničem jiném než o čtyřech základních dimenzích, ze kterých se skládá naše maličkost.

Návyk, který vám představím, nám umožňuje tyto čtyři dimenze lidské podstaty obnovovat.

Jedná se o dimenze:

 • Fyzickou
 • Duchovní
 • Mentální
 • Společenskou/citovou

Tento návyk nám umožňuje nejen pravidelně obnovit síly a načerpat baterky. Sekundárně nám také pomůže s úspěšnou realizací všech šesti předchozích návyků.

Pokud nevíte, o čem mluvím, přečtěte si o nich. Změní vám život! (Fakt.)

Teď ale zpět k obnově sil.

Pojďme se podívat, jak obnovovat síly v každé z jednotlivých dimenzí.

Pěkně jednu po druhé.

Fyzická dimenze

Začněme pěkně zostra – fyzická dimenze.

Pod fyzickou dimenzi patří efektivní péče o naše tělo.

Bavíme se zde tedy o správné výživě, dostatečném odpočinku, spánku, relaxaci a pravidelném cvičení.

Existuje nespočet knih, článků a podcastů, které se tématem zdravého životního stylu přímo zabývají. Dokonce i na mém blogu najdete několik oblíbených článku týkajících se této oblasti. Např. o důležitosti spánku, proč byste měli běhat nebo o tom, jak správně cvičit.

Nechci zde tedy v několika větách degradovat ohromně zajímavou studnici vědění, která má potenciál velmi pozitivně ovlivnit vaše zdraví.

Řeknu jen několik naprosto základních věcí.

Rozvoj fyzické dimenze vám nejenže dá funkčnější a zdravější tělo, pomůže vám také posílit návyk 1 (proaktivní přístup k životu), buduje disciplínu, sebevědomí a pomůže s čistou hlavou.

Cvičení patří do kvadrantu II (záležitosti důležité, ale neurgentní) – pokud nevíte o co se jedná, nastudujte si návyk 3.

S tím se také váže jedna nepopulární pravda: Většina z nás si myslí, že na cvičení nemá čas, ve skutečnosti však nemáme čas necvičit!

Ve svém životě jsem měl období, kdy jsem pravidelnou péči o svou fyzickou dimenzi zanedbával, vždy to však mělo katastrofální následky nejen na mé fyzické zdraví, ale také na zdraví duševní.

Vyberte si aktivity, které vás budou bavit a pravidelně je dělejte.

Stačí 30 minut denně.

Budete se cítit lépe. Slibuji.

K vašemu volnému výběru mám ještě dvě přátelské rady:

  1. Pokud to lze, snažte se sportovat venku, příroda na nás má neuvěřitelně dobíjející efekt.
  2. Při cvičení se zaměřte na tyto oblasti fyzické zdatnosti: vytrvalost, sílu a pružnost.

Duchovní dimenze

Pojďme na obnovu druhé dimenze našeho já – duchovní dimenze.

Obnova duchovních sil nám pomáhá neztratit ze zřetele, kam v životě směřujeme a úzce se váže k návyku 2 (Začínejte s myšlenkou na konec).

Duchovní dimenze představuje centrum, jádro a hodnotový systém člověka. Čerpá z věcí, které nás inspirují a povznášejí.

Podoba duchovní obnovy může být různá.

Pro mě osobně jako věřícího člověka je to každodenní ranní ztišení nad textem v Bibli, modlitba, meditace, radost a nadšení nad krásou stvořené přírody nebo inspirativní rozhovory o smyslu života s mými přáteli.

K obnově našeho ducha bych měl ještě několik slov.

Duchovní obnova vyžaduje čas, nelze ji uspěchat.

Jestli jsem něco o své duši zjistil, tak to, že se probouzí teprve poté co na dostatečně dlouhou dobu zpomalím.

Trochu se to obávám říci, ale klíčem k vaší duši (i v dnešní době horečného spěchu a přeinformovanosti) je ticho a samota.

Přeberte si to, jak sami uznáte za vhodné.

Mentální dimenze

Nyní se podíváme na obnovu mentální dimenze. Třetí ze čtveřice.

Obnova mentální dimenze nám pomáhá v tom, abych svůj intelekt nenechali zakrnět. Abychom neblbli.

Spousta lidí to neví, ale vzdělání nekončí maturitou nebo diplomem. Pro lidi, kteří chtějí naplnit svůj potenciál je každý den a každá překážka příležitostí ke studiu.

Pokud si nalijeme čistého vína, musíme si přiznat, že nás dnešní digitální doba činí hloupějšími.

Kdybych chtěl, mohl bych za sebe nechat napsat tento článek umělou inteligencí. Hotovo bych měl za pět minut.

Výsledek?

Článek plný prázdných slov bez duše a o kousek retardovanější Ondra.

Neberte mě špatně. Mám rád technologie. Možná jsem dokonce jeden z prvních, kdo v Česku umělou inteligenci ChatGPT používal a pro některé věci v práci je to opravdový game changer.

Mějme však na paměti, že technologie musí být dobrým sluhou, ne špatným pánem.

Na tomto článku pracuji hodiny a hodiny svého volného času proto, že věřím, že něco, čím jsem si osobně prošel a co jsem se na této cestě dozvěděl, může mít životodárný formativní efekt na lidi, kteří to čtou.

Dále jsem si také vědom, že si díky psaní tříbím myšlení, učím se hluboké koncentraci, učím se vyjádřit svůj názor a nemrhám intelektuální kapacitou, kterou mi Bůh svěřil.

Mám pro vás pár tipů – nejlepší způsoby pro pravidelné prohlubování a rozšiřování myšlení jsou:

Společenská a citová dimenze

Blížíme se do finále. Čtvrtá dimenze – společenská a citová.

Možná vás to překvapí, ale obnova této oblasti nevyžaduje, abychom si na ni pravidelně proaktivně vyhrazovali samostatný čas jako tomu bylo u předchozích třech dimenzí. Dochází k ní totiž při každodenním běžném styku s ostatními lidmi.

Paráda. To máme tedy hotovo!

Pozor, ne tak zhurta. Má to jeden malý háček.

Pro to, abychom mohli úspěšně interagovat s druhými (ve smyslu životodárné mezilidské synergie), a tak obnovovat společenskou a citovou dimenzi, potřebujeme v sobě vybudovat pocit osobní jistoty (bezpečí).

Jinak se z kontaktu s druhými stane vyčerpávající noční můra. (Věřte mi, jsem introvert.)

Budování pocitu osobní jistoty je celoživotní proces.

Níže uvádím několik zdrojů osobní jistoty, ze kterých tu svou můžeme čerpat:

  • Osobní integrita – život v souladu se správnými principy a hodnotami
  • Efektivní život a vztahy vzájemnosti – vědomí, že dokážeme s druhými soužít, že je dokážeme pochopit a nelézt vzájemně prospěšná řešení problémů
  • Služba – smysluplná pomoc druhým lidem
  • Smysluplná práce – práce, kterou považujeme za prospěšnou, tvůrčí a působící pozitivní změnu
  • Zakotvenost v Kristu – díky víře v Krista mám jistotu identity Božího dítěte

O udržitelném osobním rozvoji závěrem

Blížíme se k závěru.

Nyní již znáte onen bájný návyk, který potřebujete pro dlouhodobě udržitelný osobní rozvoj.

Doufám, že také trochu tušíte, jak ho ve svém životě aplikovat.

Nechci tento článek zbytečně protahovat, dovolte mi tedy na závěr říci dvě poslední důležité věci:

Rovnovážná obnova sil

Proces, ve kterém obnovujeme své síly musí probíhat vyváženě.

Na každou z oblastí se musí brát zřetel, protože jakmile začneme zanedbávat kteroukoli ze čtyřech dimenzí, negativně se to odrazí na všech ostatních.

Synergie obnovy sil

Při rovnovážné obnově sil ve všech dimenzích dosáhneme pomyslného vrcholu, kterým je jejich vzájemná synergie.

Všechny oblasti jsou totiž vzájemně propojené a všechno, co uděláme pro obnovu sil v jedné oblasti, se pozitivně projeví v ostatních oblastech.

Nyní se tedy zhluboka nadechněte a pusťte se do obnovy sil, která podpoří váš dlouhodobý osobní rozvoj.

Držím palce!